Reklama 2
Reklama 1

Vienuolijų vyresniųjų pareiškimas: nulenkiame iš gėdos galvas

 

Susitikime dėl nepilnamečių apsaugos Vatikane dalyvaus dvidešimt du vyrų ir moterų vienuolijų atstovai. Kaip žinia, vienuolijoms priklauso daugybė mokyklų, kai kuriais atvejais šimtamečių, ir socialinių centrų, kuriuose buvo padedama daugybei atstumtų, pamestų, niekam nereikalingų vaikų. Ir šiuo metu vienuolijos rūpinasi daugybe vaikų, kai kuriais atvejais išgyvenusių be galo daug, pabuvusių vergais ar kareiviais. Iš kitos pusės, kaip rodo parengtos ataskaitos apie keletą pastarųjų dešimtmečių, seksualinis vaikų išnaudojimas neaplenkė ir vienuolinių mokyklų, darželių, ligoninių. Yra labai skaudžių atvejų, kai jose dirbusių kunigų, vienuolių ar pasauliečių išnaudojimas truko daug metų, palietė dešimtis vaikų ir nebuvo laiku sustabdytas.

Mistikas – žmogus, patyręs Dievą

„Visuomenėje galima sukurti tokią tvarką, kad ir aklas kirminas pasieks žolės stiebelio viršūnę, nes aplinkui jį tiesiog yra daug į dangų kylančios žolės. Tačiau šiuolaikinėje visuomenėje aukšti žolės stiebai yra retenybė, tad aklai rėpliojant belieka judėti dirvos paviršiumi ar leistis į didesnes ar mažesnes įdubas. Kai aplinkoje jau niekas nebyloja apie gyvą tikėjimą, belieka sąmoningai ieškoti aukštyn kylančio žolės stiebo“, – teigia vertėja JŪRATE MICEVIČIŪTE, pristatanti Salvadoro Roso García knygą „Dievo patirtis gyvenimo viduryje“, išleistą Katalikų pasaulio leidinių. Kas yra krikščioniškoji mistika ir kodėl Dievo patirties ieškojimas, anot t. Salvadoro, yra vienintelis būdas išlikti krikščionimi?

Bendroji trečiadienio audiencija: „Tėve mūsų, kuris esi danguje“

 

Pradedant bendrąją trečiadienio audienciją Vatikane buvo perskaitytos eilutės iš pranašo Izaijo knygos: „Bet Zionas sako: „Paliko mane Viešpats, užmiršo mane Dievas“. „Ar gali moteris užmiršti savo mažylį, būti nešvelni savo įsčių sūnui? Net jeigu ji ir užmirštų, aš tavęs niekad neužmiršiu. Štai! Įrėžiau tavo vardą savo rankos delne (Iz 49, 14–16). Atsispirdamas nuo šių eilučių popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie Viešpaties maldą, komentuodamas eilutę „Tėve mūsų, kuris esi danguje“. Kiekviena malda, pabrėžė Šventasis Tėvas, turi „įžengti“ į Dievo tėvystės slėpinį.

Stebuklinga Mišių dėžutė

 

Straipsnis skelbtas vasario mėnesio „Artumos” numeryje.

Sekmadienį prieš šv. Mišias savo šešiamečiui padaviau medinę dėžutę su užrašu: „Šventų Mišių dėžutė“. Atvėrę ją, trumpai kartu aptarėme dėžutės turinį. „Stebėk kunigą ir dėliok tai, kas vyks prie altoriaus“, – pasakiau sūnui. Mano nuostabai, vaikas iškart suprato, ką reikia daryti su visais dėžutėje esančiais daikteliais. Per Mišias, aktyviai stebėdamas įvykius prie altoriaus, sūnus juos atkartojo savo nepaprastoje dėžutėje. Jokių pastabų, jokio triukšmo – jis buvo aktyviai įsitraukęs į Mišių eigą. Apie šį stebuklą kalbuosi su jo sumanytoja, tikybos mokytoja ir katechete, trijų vaikų mama Indre AUŠROTIENE.

Popiežius: brolystė gražesnė už karą

 

Popiežius piligrimams iš Benevento palinkėjo atminti savo kraštiečio šv. Pijaus iš Pietrelčinos dorybes: tvirtą tikėjimą į Dievą, nepalenkiamą dangiškosios tikrovės viltį, dosnų pasiaukojimą žmonėms, ištikimybę Bažnyčiai, kurią jis visa širdimi mylėjo nepaisant visų jos problemų ir priešiškumų.

Popiežius: meilės alkis nėra tuščias

 

Pradedant bendrąją trečiadienio audienciją Vatikane buvo perskaitytos eilutės iš pranašo Izaijo knygos: "Bet Zionas sako: „Paliko mane Viešpats, užmiršo mane Dievas“. „Ar gali moteris užmiršti savo mažylį, būti nešvelni savo įsčių sūnui? Net jeigu ji ir užmirštų, aš tavęs niekad neužmiršiu. Štai! Įrėžiau tavo vardą savo rankos delne (Iz 49, 14-16). Atsispirdamas nuo šių eilučių popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie Viešpaties maldą, komentuodamas eilutę „Tėve mūsų, kuris esi danguje“. Kiekviena malda, pabrėžė Šventasis Tėvas, turi „įžengti“ į Dievo tėvystės slėpinį.

Vyskupų susitikimo dėl nepilnamečių apsaugos programa

Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio (vasario 21–24) vyksiančiame susitikime dėl nepilnamečių apsaugos dalyvaus 190 visai Bažnyčiai atstovausiančių vyskupų.

Popiežius Pranciškus pakvietė visus vyskupų konferencijų vadovus. Dalyvaus 114 vyskupų konferencijų pirmininkų iš visų kontinentų (36 iš Afrikos, 24 iš Pietų ir Šiaurės Amerikos, 18 iš Azijos, 32 iš Europos, 4 iš Okeanijos). Į susitikimą taip pat atvyks 14 katalikiškųjų Rytų Bažnyčių vadovų, 15 vyskupų ordinarų nepriklausančių vyskupų konferencijoms, 12 vyrų vienuolijų vadovų, 3 moterų vienuolijų vadovės, 10 Šventojo Sosto dikasterijų prefektų, 4 kitų Romos kurijos institucijų vadovai, 5 Kardinolų patarėjų tarybos nariai,  5 kiti asmenys (moderatorius ir susitikimo organizatoriai). Bendras dalyvių skaičius – 190. Visuose susitikimuose dalyvaus ir popiežius Pranciškus.

Kardinolas B. Cupich: ačiū išnaudojimo aukoms už drąsą

 

„Aukų drąsa mums padėjo vykdyti šį sumanymą. Tai motyvas, dėl kurio Šventasis Tėvas sušaukė šį susitikimą. (Popiežius) taip pat pasirūpino ir detalėmis: labai pabrėžė, kad šiame susitikime kalbėtume apie vaikus, mes turime suteikti balsą tiems, kurie neturi balso. Jis žino, kad yra kitų iššūkių, tačiau darbas, kurį čia atliekame, ir būdas, kuriuo atliekame, padės išspręsti ir kitas problemas. (...) Paprašiau dalyvius prieš atvykstant susitikti su aukomis, su išgyvenusiais“, – sakė kardinolas iš Jungtinių Amerikos Valstijų Blase Cupich, Čikagos arkivyskupas, vienas iš Susitikimo dėl nepilnamečių apsaugos organizatorių. – „Manau, kad svarbu, jog visi širdyje neštų aukų skausmą, kurį jos jaučia kiekvieną dieną. Tai mums padės išlaikyti sutelktą dėmesį“. Galima pridurti, kad kiekvieną susitikimo dieną pradės įrašytas ar gyvas išnaudojimo aukos liudijimas.

Tikėjimo manifestas

 

Buvęs Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas kardinolas Gerhardas Mülleris paskelbė „Tikėjimo manifestą“, kuriuo, anot kardinolo, reaguojama į Bažnyčioje didėjančią sumaištį dėl mokymo apie tikėjimą. G. Mülleris ragina Bažnyčios lyderius atlikti savo kaip ganytojų pareigą skelbti Apreiškimo tiesą ir vesti tikinčiuosius išganymo link. Vasario 8 d. septyniomis kalbomis paskelbtame dokumente, remdamasis Katalikų Bažnyčios katekizmo autoritetu, kardinolas pristato Bažnyčios mokymą klausimais, kuriais pastaraisiais metais iš įvairių vyskupų buvo galima išgirsti skirtingų interpretacijų. Iš anglų kalbos vertė Milda Vitkutė.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Konradas iš Piacenzos

Vasario 19 d. minime šv. Konradą iš Piacenzos.

Konradas gimė 1290 m. Piacenzoje, kilmingoje šeimoje. Būdamas jaunas vedė dvarininko dukterį Eufroziną. Jis mėgo sportą ir buvo aistringas medžiotojas. Vieną kartą medžiojant žvėris pasislėpė tankiame pomiškyje. Konradas liepė savo palydovams padegti bruzgyną, kad priverstų žvėrį išlįsti. Deja, vėjas nunešė liepsnas į netoliese buvusį javų lauką, sunaikino visą derlių ir greta augusį didelį mišką. Piacenzos gubernatorius iškart išsiuntė ginkluotus vyrus sulaikyti padegėjų.

Be formacijos tikėjimas yra kaip namas ant smėlio

Kai t. RENO MARIJA CSJ (Renaud-Marie) buvo atsiųstas į Lietuvą padėti atkurti Vilniaus kunigų seminariją, jam buvo vos 29 metai. Niekas nesitikėjo, kad pamatysime jį tokį jauną. Kaip ir kiti broliai joanitai, jis seminarijoje dėstė, buvo dvasios tėvas, tačiau kartu nebyliai stengėsi išmokyti klierikus daugelio kitų svarbių dalykų. Šv. Jono broliai arkyviskupo A. J. Bačkio prašymu buvo atsiųsti su specialia misija: padėti Bažnyčiai atsinaujinti, kuriant Vilniaus kunigų seminariją.

Susitikimas dėl nepilnamečių apsaugos: nei pradžia, nei pabaiga

Pasaulio žiniasklaidos akys krypsta į vasario 21–24 d. ganytojų iš viso pasaulio, vienuolijų ir Romos Kurijos vyresniųjų susitikimą Vatikane, skirtą nepilnamečių apsaugai bažnytinėje aplinkoje. Neretai jis pristatomas kaip visiškai naujas įvykis Bažnyčios gyvenime, iš jo laukiama sensacingų sprendimų. Reikia pabrėžti, kad toks pasaulinis susitikimas yra iš tiesų išskirtinis, kita vertus, jis pratęsia ir pagilina procesą, kurį pavienės vyskupų konferencijos ir Šventasis Sostas pradėjo prieš trisdešimt metų. Tai nėra nei kelio pradžia, nei jo pabaiga. Tai svarbus etapas, po kurio bus kitų, juo siekiama ne vien įdiegti veiksmingus juridinius protokolus, bet ir keisti mentalitetą, sužadinti naują sąmoningumą, pirmiausia bažnytinėje aplinkoje, pat plačiojoje visuomenėje. To reikalauja daug kartų patvirtintas faktas, jog dauguma vaikų išnaudojimo atvejų įvyksta artimiausioje vaiko aplinkoje: šeimoje, giminių, draugų, kaimynų rate.

Dirbtinio intelekto poveikis ateičiai yra visų atsakomybė

 

„Dirbtinis intelektas paveiks kiekvieną visuomenės gyvenimo sritį, bus kuriamas ir naudojamas ne vien technologijų sektoriaus. Todėl pasaulis turi susitikti, kad šiuos klausimus spręstų bendros atsakomybės dvasioje“, – sakė Bradas Smithas, JAV informacinių technologijų koloso Microsoft direktorius, kurį vasario 13-ąją audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus. Ta pačia proga Microsoft vadovas suteikė interviu Šventojo Sosto dienraščiui „l’Osservatore Romano“, kuriame kalbėjo apie būtinybę technologijos pažangą susieti su etika, politika ir teise.

Popiežius dalyvavo Tarptautinio žemės ūkio plėtros fondo sesijoje

Ketvirtadienį popiežius aplankė Romoje savo būstinę turintį Tarptautinį žemės ūkio plėtros fondą, pasakė kalbą vasario 14–15 dienomis vykstančios Valdytojų tarybos 42-osios sesijos dalyviams.

Tarptautinis žemės ūkio plėtros fondas (IFAD) – tai specializuota Jungtinių Tautų institucija siekianti įveikti kaimo gyventojų skurdą pasaulyje. Fondas remia neturtingų pasaulio valstybių žemės ūkio plėtrą, maisto gamybos didinimą, siekia pagerinti skurstančiųjų kaimo gyventojų mitybą, sveikatą ir gyvenimo kokybę. Fondui priklauso 176 valstybės narės. Šventasis Sostas turi jame stebėtojo statusą.

Būsimi Bažnyčios šventieji

Palaimintasis kardinolas Jonas Henrikas (John Henry) Newmanas bus skelbiamas šventuoju, Vengrijos primas Juozapas Mindszenty – pripažintas Garbinguoju Dievo tarnu. Į šventųjų ir palaimintų sąrašus netrukus bus įrašyta daugiau šventai gyvenusių vyrų ir moterų vardų. Jie paskelbti Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretuose, kuriuos popiežius patvirtino antradienio audiencijoje Kongregacijos prefektui kardinolui Becciu.

Po savaitės Vatikane prasidės susitikimas dėl nepilnamečių apsaugos

 

Jau tik savaitė iki vasario 21–24 dienomis Vatikane vyksiančio susitikimo dėl nepilnamečių apsaugos, kuriame dalyvaus popiežius Pranciškus, visų Vyskupų konferencijų pirmininkai, kai kurių Romos kurijos žinybų vadovai ir ekspertai. Susitikimo koordinatorius t. Hans Zollner SJ apie programą kalbėjo antradienį Romos Šv. Kryžiaus universitete vykusiame susitikime su žurnalistais.

Kaip su mažais vaikais dalyvauti Mišiose?

Būti mama ar tėčiu per šv. Mišias kartais atrodo kaip sunkiai įgyvendinama užduotis. Kaip galima tikėtis, kad vaikai išbus ramūs ir tylūs valandą ar net daugiau? Galbūt reikėtų kartu su sutuoktiniu sudaryti atskirą šv. Mišių lankymo grafiką? Ar kitiems bažnyčioje esantiems žmonėms netrukdys vaikų keliamas triukšmas?

Augustiniškas tikėjimo išpažinimas

 

„Praėjo beveik penkiasdešimt metų, kai vasarodamas prie tėviškės ežero parašiau šią knygą. Senam sunku nuspręsti, ar jos lyrizmas šiandien dar kelia pasigėrėjimą, tačiau laiko tėkmė nepakeitė dvasinio turinio, siekusio būtent tokio jaunatviško apdaro.“ 

Taip 1988 metų birželį apie paties parašytą ir pirmą kartą 1954-aisiais išleistą knygą „Pasaulio širdis“ rašė Hansas Ursas von Balthasaras, ją tarsi palikdamas kaip savo palikimą jaunimui, nes ši pratarmė parašyta prieš pat mirtį, o ją autorius pabaigia žodžiais: „Jaunystės kūrinys pirmiausia tebūna skirtas jaunimui.“ Laukdami šios knygos lietuviškojo leidimo, kurį parengė „Katalikų pasaulio leidiniai“, verta susipažinti ir su jos autoriumi.

Bažnyčia siekia globalaus atsako į lytinį piktnaudžiavimą

Tikriausiai visiškai kitoks būtų šis tekstas, jeigu ne šiomis dienomis išgirsta žinia, kad man artimas asmuo savo parapijoje patyrė jauno kunigo priekabiavimą. „Tai buvo prieš daug laiko!“– mėgina grąžinti man žadą pašnekovas. „Kokia jo pavardė? Ar žinai, kad esi atsakingas už šią informaciją ir negali nutylėti?“ – apiberiu klausimais žmogų, beveik springdama pykčiu. Anuomet, prieš kokius 12 metų, mergina jau buvo pilnametė – 18 m., žodžiu, ramu. Turi pasirūpinti savimi pati.  Neminiu čia vyskupijos nei kitų detalių vien iš pagarbos aukai, – nors taip norėtųsi. Įrodymų aš neturiu. Žinau, kad manimi vargiai ar patikės. Žinau, kad pirmieji, kurie pasipiktins šiomis eilutėmis, bus paprasti tikintieji, kurie jaučiasi puolami, kai jų mylima institucija kaltinama. Atsiprašau už užgautus jausmus. Bet tyla jau padarė kur kas daugiau žalos, nei panašūs žodžiai galimai galėtų padaryti...

Popiežiaus kalendoriuje – Mišios už migrantus

 

Penktadienį, vasario 15 dieną, popiežius aukos susitikimo „Laisvi nuo baimės“ atidarymo Mišias Romos priemiestyje Sacrofane.

Popiežius Pranciškus, norėdamas išreikšti nuolatinį rūpinimąsi migrantų dalia, penktadienį, vasario 15 dieną, aukos susitikimo migrantų ir pabėgėlių klausimu „Laisvi nuo baimės“ atidarymo Mišias asociacijos „Fraterno domus“ patalpose, Romos priemiestyje Sacrofane.

Kuba: konsekruota pirmoji nuo revoliucijos pradžios bažnyčia

Sausio 26 d. Sandine inauguruota nauja Švč. Jėzaus Širdies parapijinė bažnyčia, pirmoji pašventinta po Kubos revoliucijos pradžios.

Krikščionių bendruomenė labai gyva ir dalyvaujanti – taip sesuo María Guadalupe Mendoza, Nekaltai pradėtosios Mergelės Marijos mažiausiųjų seserų vyresnioji, agentūrai „Fides“ apibūdina Pinar del Río vyskupijai priklausančio Sandino parapijiečius. Daug metų tikintieji rinkosi, su kunigu ar be jo, pas vieną iš šeimų, vadinamų „misijų namais“, kurių saloje yra daugiau nei du tūkstančiai.

Powered by BaltiCode