Ssc pirmasis
Ssc antrasis

Rūpinkimės seneliais ir būkime jiems dėkingi

Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija paprašė labiau stengtis dėl vyresnio amžiaus žmonių, trapių ir išmuštų iš vėžių. Visi, kaip savo kovo 27 dienos maldoje sakė popiežius Pranciškus, esame toje pat valtyje, tačiau seneliai moka didžiausią kainą dabartinės koronaviruso pandemijos metu.

Negalime dalyvauti pamaldose, tačiau Dievo malonė mūsų nepalieka

Apaštališkosios penitenciarijos vadovas kardinolas Mauro Piacenza artėjančių Velykų proga paskelbė laišką kunigams, ypač tiems, kurie dažniau patarnauja kaip nuodėmklausiai. Apaštališkoji penitenciarija – tai vienas iš aukščiausiųjų bažnytinių teismų, kurio kompetencijai priklauso reikalai, susiję su Susitaikinimo sakramento teikimo tvarka ir atlaidais, taip pat kiti vadinamojo vidinio forumo, tai yra sąžinės sferos, dalykai.

Kodėl melstis?

Daugumos mentalitete, kuris yra paženklintas tam, kas neregima, mažai vietos paliekančio racionalizmo, malda dažnai nebelaikoma konkrečia pagalba. Ir vis tik ji svarbi. Kodėl? Apie tai kalbama Kamerino klarisių kontempliatyviosios vienuolės interviu, paskelbtame Šventojo Sosto dienraščio „l’Osservatore Romano“ interneto svetainėje.

Popiežiaus žinia 35-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga

„Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“ (Lk 7, 14)

Brangūs jaunuoliai,

2018 m. spalį, kartu su Vyskupų sinodu tema „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“, Bažnyčia pradėjo reflektuoti jūsų situaciją šiuolaikiniame pasaulyje, jūsų prasmės paieškas ir gyvenimo planus, jūsų santykį su Dievu. 2019 m. sausį Panamoje sutikau šimtus tūkstančių jūsų bendraamžių iš viso pasaulio, susirinkusių į Pasaulines jaunimo dienas. Tokio pobūdžio įvykiai kaip Sinodas ar Pasaulinės jaunimo dienos išreiškia esminį Bažnyčios matmenį – „bendrą ėjimą drauge“.

Etapas – TABORAS (mąstymas)

„Aš buvau visiškas ateistas... Įėjęs 17 val. 10 min. į Lotynų kvartalo koplyčią ieškojau draugo, išėjau 17 val. 15 min. su kitu, ne šios žemės Draugu. Aš pakliuvau į pasalą, tarsi malonės pasalą, ir išėjau būdamas tikintis katalikas...“

Vyskupo K. Kėvalo velykinis laiškas tikintiesiems

Brangieji,

Su džiaugsmu sveikinu Jus su šventomis Velykomis!

Ši diena skirta prisiminti ir švęsti pačią nuostabiausią mūsų gyvenimo tikrovę – „viskas išeina į gera mylintiems Dievą.“ (Rom. 8, 28). Nors mus ir gąsdina pastarųjų dienų žinios apie koronaviruso pandemiją Lietuvoje ir pasaulyje, nors tenka mums visiems šiuo metu gyventi karantino sąlygomis, o gal ir neramina mus ateitis, gerai žinome, kad Dievas žmogų saugo ir nori dovanoti jam ramybę. Nerimas, kančia ir net mirtis nėra paskutinis žodis mūsų gyvenime. Kristaus prisikėlimas rodo, kad mūsų egzistencija yra be pabaigos, jei būsime Jėzaus bičiuliai. Juk vienytis draugyste su Kristumi, reiškia tapti amžino gyvenimo dalininku ir Dangaus džiaugsmo dalyviu!

T. R. Cantalamessa. Marija, tikinčiųjų motina

Ketvirtoje ir paskutinėje gavėnios meditacijoje popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa užbaigė ciklą apie Mariją ir Velykų slėpinį. Ankstesnėse meditacijose jis svarstė, ką reiškia Dievo Motinos titulas, balandžio 3 dienos meditacijoje – tikinčiųjų Motinos arba Bažnyčios Motinos titulai. Dėl pandeminės situacijos popiežius Pranciškus ir Romos kurijos vadovai t. Cantalamessa pamokslo klausė nuotoliniu būdu.

Kardinolas Parolin: pandemijos krizė nėra metas atsiriboti nuo kitų

Bažnyčia budi ties kiekvienu, jai rūpi kiekvienas kenčiantysis ir stokojantysis, prašo dramatišku pandemijos laikotarpiu įsipareigoti, kad niekur nestigtų tarptautinio solidarumo, duodamas interviu Vatican News pasakė kardinolas Pietro Parolin. Vatikano valstybės sekretorius paprašė kasdien vidudienį skambinti bažnyčių varpais kviečiant maldai. Bažnyčia yra arti visų tikinčiųjų nepaisant viešų pamaldų draudimo ir kitų suvaržymų. Popiežius Pranciškus stengiasi visokiais įmanomais būdais palaikyti nenutrūkstamus artimo bendravimo ryšius. Tai liudija jo kiekvieną rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukojamų Mišių transliacijos.

Popiežiaus dovana – dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai

Popiežius Pranciškus siunčia dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus ligoninėms. Vatikano pranešime nurodyta, kad popiežius pavedė Apaštališkajai elemozinarijai padovanoti trisdešimt šiomis dienomis įgytų dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų ligoninėms koronaviruso labiausiai paliestose Italijos zonose.

Kviečia gyventi drąsiai...

Šiuo metu ypač daug priežasčių patirti nerimą, baimę ar netgi pulti į paniką.

Biblija kviečia mus gyventi drąsiai tačiau visi patyrėme, kad tai ne visuomet lengva. Baimė – gyvenimo dalis; ji mus skatina elgtis atsargiai, kartu padeda įvertinti kaip svarbu mums patiems jaustis saugiais.


Išmintingas žmogus bijo blogio ir nusigręžia nuo jo, tačiau kvailys elgiasi per greitai, nes yra tikras dėl savęs. Patarlių 14,16

Štai keletas įdomių Biblijos vietų apie baimę, jos pasekmes bei kelią į laisvę. Paskaitykim, pamąstykim, pasidalinkim:

Popiežius: sunkiu laikotarpiu pasikliaukime Dievo gailestingumu

Popiežius trečiadienį pratęsė katechezių ciklą apie Palaiminimus, šį kartą apmąstymas buvo skirtas Jėzaus mokymui apie tyraširdžius. Šventasis Tėvas pasveikino ypač tuos tikinčiuosius, kurie planavo, bet dėl koronaviruso pandemijos negalėjo dalyvauti bendrojoje audiencijoje, dėkojo jaunimui už sveikinimo laiškus, drąsino neprarasti vilties, pasitikėti Jėzumi sunkiais laikais, pasikliauti Dievo gailestingumu, priminė balandžio 2 dieną sukankančias penkioliktąsias šv. Jono Pauliaus II mirties metines, sukalbėjo „Tėve mūsų“ maldą ir suteikė palaiminimą.

Vanduo – gyvybės šaltinis

Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija paskelbė dokumentą „Aqua fons vitae“ („Vanduo – gyvybės šaltinis“), kuriuo primena Bažnyčios mokymą šiuo specifiniu klausimu, taip pat prašo viso pasaulio katalikų keisti kasdieninio gyvenimo įpročius, taupiau naudoti vandenį.

Katalikų pasaulyje skaičius –1 329 milijonai

Pasirodė nauji Bažnyčios žinynai – Bažnyčios centrinio statistikos biuro parengtas naujasis 2020 m. Popiežiškasis žinynas, su naujausiai duomenimis apie Romos kurijos institucijas ir vyskupijas visame pasaulyje, ir naujasis Bažnyčios statistikos žinynas, atskleidžiantis tendencijas, kurios vyravo pastaraisiais metais.

Penktasis gavėnios sekmadienis

Tai ir pasakojimas apie mus, apie kiekvieną iš mūsų. Tai mes būname mirę dvasia, dėl mūsų liejamos ašaros, mums yra skelbiamas tikėjimas ir mes, kartais taip nerangiai ir sunkiai, keliamės, kad atsilieptume į nuolat skambantį Viešpaties klausimą: „Ar tai tiki?“…

Arkivysk. G. Grušas: stabdykime virusą, bet ne maldą

Velykos – svarbiausia metų šventė krikščionims, todėl stabdykime užkratą, bet ne maldą, į kurią galime jungtis per televiziją, radiją, internetu. Taip penktadienį spaudos konferencijoje pristatydamas, kaip karantino sąlygomis švęsime šv. Velykas, sakė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gitaras Grušas.

Popiežiaus katechezė. Žmogaus gyvybės vertė ir neliečiamumas

„Brangieji broliai ir seserys, laba diena! Prieš dvidešimt penkerius metus, kaip šiandien – kovo 25 dieną, kurią Bažnyčia iškilmingai mini Viešpaties Apreiškimo šventę, šv. Jonas Paulius II paskelbė encikliką „Evangelium vitae“ – apie žmogaus gyvybės vertę ir neliečiamumą“, – trečiadienio audiencijoje nuotoliniu būdu sakė popiežius.

Powered by BaltiCode