SSC

Popiežius konsekruos Romos vyskupą augziliarą

Popiežius aukos vyskupo konsekravimo Mišias savo katedroje pirmadienį, lapkričio 9 dieną. Romos vyskupas Pranciškus konsekruos mons. Angelo De Donatis naujuoju Romos vyskupu augziliaru. 61 metų De Donatis vadovavo popiežiaus Gavėnios rekolekcijoms 2014 metais. Mišios Laterano bazilikoje prasidės 17 val. Romos laiku.

Toje pačioje Romos katedroje ketvirtadienį, lapkričio 5-osios pavakare bus oficialiai pristatytas Gailestingumo jubiliejui skirtas „Laiškas miestui“. Pagrindinės laiško temos: naujos skurdo išraiškos, svetingumo ir integracijos iššūkiai, naujos politinės kartos išugdymo reikalingumas. Pasak popiežiaus vikaro kard. Agostino Vallini, Romos miestui reikia naujos vizijos pagal popiežiaus Pranciškaus prašymą „įkūnyti gailestingumo veidą miesto gyvenime.“ Vyskupijos pastoracinės tarybos parengtą laišką pristatys kardinolas vikaras, vyskupijos „Caritas“ direktorius, kitos visuomeninio gyvenimo asmenybės. Į laiško pristatymą pakviesti Romos miesto institucijų, akademinio pasaulio, pilietinės visuomenės ir asociacijų atstovai, vyskupijos tikintieji.

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode