Ssc pirmasis
Ssc antrasis

Būti reikalingiems

2016 metai paskelbti Bibliotekų metais su šūkiu „Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė“. Šiais metais buvo siekiama sutelkti dėmesį į bibliotekas ir pabrėžti jų svarbą šalies gyvenime bei vystymesi. Bibliotekų metus globoja LR Prezidentė D.Grybauskaitė.

Šiandieninis mūsų laikraščio svečias – Mažeikių rajono viešosios bibliotekos direktorė Alina Bernotienė. Laimėjusi paskelbtą konkursą, šias pareigas pradėjo eiti 2016 m. rugpjūčio 16 d. Energinga ir kūrybinga vadovė naujame darbe ir kolektyve ilgai neapšilinėjo.

Turima patirtis

1996 m. A.Bernotienė tuometiniame Šiaulių pedagoginiame institute įgijo pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją, 2005 m. Šiaulių universitete – socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją. 1995–1998 m. dirbo Mažeikių „Ateities“ pradinės mokyklos mokytoja. Devynerius metus dirbo Užlieknės pagrindinėje mokykloje: pradinių klasių mokytoja, vėliau – direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nuo 2010 m. vasario mėn. dirbo Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Praeities neištrinsi

„Mokykloje dirbau daugiau kaip dvidešimt metų, todėl būtų keista, jei sakyčiau, kad nesiilgiu mokyklinės veiklos, kur viskas žinoma, viskas suprantama. Labai gerbiu pedagoginę bendruomenę, nes žinau, kokį titanišką darbą jie dirba, bet pati pasirinkau kitą gyvenimo kelią, noriu mokytis, tobulėti, atrasti save ir kitoje veiklos srityje. Be to, daug vadybinių dalykų, idėjų bei sumanymų galiu pritaikyti ir dabartiniame darbe. Kolektyvas priėmė šiltai, geranoriškai. Aišku, reikia daugiau laiko, kad priprastumėme vieni prie kitų, išmoktume dirbti kaip komanda“, – sakė A. Bernotienė

Keičiasi paskirtis

Mažeikiškiai ir miesto svečiai pastebėjo ir džiaugiasi senamiestyje atsiradusiu ryškiu kultūros židiniu. Čia patys įvairiausi renginiai, parodos, susitikimai dinamiškai keičiasi. Kaskart atsiranda naujų akcentų, realizuojami įdomūs sumanymai, kurie sudomina vis gausesnį lankytojų skaičių.

„Visas pasaulis keičiasi. Bibliotekos paskirtis taip pat. Mūsų pagrindinė misija – būti reikalingiems. Iš erdvės, skirtos skaitymui, knygų skolinimuisi, biblioteka pamažu virsta į ištisą informacijos keitimosi kanalą, bendravimo arealą, – mintimis dalijosi direktorė. – Ateityje ją matau dar ir kaip jaukią bendruomenės susibūrimo bei turiningo laisvalaikio praleidimo vietą. Kartu su bibliotekos darbuotojais siekiame sukurti tokią biblioteką, kad žmonės joje jaustųsi laisvai ir patogiai: vietą bendruomenės nariams bendrauti, dalyvauti įvairiose kūrybinėse veiklose bei edukaciniuose renginiuose.“

Ateities planai ir sumanymai

Pasak A. Bernotienės, be tradicinių, jaukių susitikimų su rašytojais, žymiais žmonėmis, ieškoma naujų, netradicinių renginių organizavimo formų. Vienas iš tokių – bendras projektas su gėlių firma „Skinta“ – naujų knygų pristatymas kartu su gėlių kompozicijomis. Įrengiama Jaunimo erdvė, kurioje numatomi jaunimo organizacijų, grupių susitikimai, edukacinės veiklos. Vaikų ir jaunimo skaitymo bei kūrybinių veiklų skatinimui siekiama aktyvinti bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis. Direktorės teigimu, glaudžiai bendradarbiaujama su Merkelio Račkausko gimnazija, Senamiesčio pagrindine, „Žiburėlio“ pradine mokykla, bet bendradarbiavimą ir veiklas norima plėsti, ypač aktyviau įtraukiant ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

Bibliotekoje įkurtas Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras, kuriame savo veiklas, renginius gali organizuoti rajono nevyriausybinės organizacijos (NVO), mokytojai vesti netradicines pamokas, užsiėmimus mokiniams. Vaikams skirtos erdvės savišvietai, popamokinei veiklai, laisvalaikiui. Įrengtas uždaras bibliotekos kiemelis, kuriame numatomos įvairios edukacinės veiklos šiltuoju metų laiku. Vyksta gyventojų skaitmeninio raštingumo ugdymas, mokymai gyventojams, aktyvi kraštotyrinė veikla ne tik Viešojoje bibliotekoje, bet ir filialuose. Stengiamasi bendruomenes įtraukti į vietinio kultūros paveldo išsaugojimą ir sklaidą. Nemažai bibliotekų kaimo vietovėse yra tapusios bendruomeninio gyvenimo centrais, kur bendruomenės nariai gali realizuoti socializacijos, savišvietos ir saviraiškos poreikius. Biblioteka tampa labai svarbi tuose kaimuose, kur nelieka mokyklų. Ieškoma galimybių modernizuoti kaimų bibliotekas.

Kas džiugina ir neramina

A. Bernotienės teigimu, po renovacijos Viešoji biblioteka dirba devintą mėnesį, todėl didelė dalis mažeikiškių dar tik atranda gražią, šiltą biblioteką ir maloniai nustemba, kai pamato, kad Mažeikių viešoji biblioteka, kaip ir visos šiandieninės Lietuvos bibliotekos, tarnauja bendruomenei: „Reikia pripažinti, kad informacijos apie biblioteką dar trūksta, todėl stengiamės rasti būdų, kaip geriau supažindinti mažeikiškius su mūsų veikla. Aktyviname projektinę veiklą. Dalyvaujame Kultūros tarybos, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos, Mažeikių rajono savivaldybės organizuojamuose konkursuose, tikimės dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Džiugu, kad vis daugiau gyventojų lankosi bibliotekoje, jos renginiuose, tik kartais liūdna, kad pagal dabartinį finansavimą ne visada galime pateisinti vartotojų lūkesčius, trūksta periodikos, literatūros užsienio kalbomis, bet tai netrukdo eiti į priekį.“

Bendra informacija

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka įkurta 1922 m. spalio 1 d. Po renovacijos ji atidaryta 2016 m. vasario 15 d. Turi 24 filialus. Dirba 57 darbuotojai, iš jų 47 bibliotekininkai. 2016 m. lapkričio 1 d. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose registruotas 7371 skaitytojas, iš jų suaugusiųjų – 4939, vaikų – 2432. Šiemet bibliotekoje jau apsilankė 30175 lankytojų, suaugusiųjų – 21250, vaikų – 8925. Jie gali naudotis 224 tūkst. įvairių dokumentų (knygų, periodinių, elektroninių leidinių) fondu.

Vytas ALEKNAVIČIUS

Autoriaus nuotr.

1 Bibliotekos direktorė A. Bernotienė, pilna idėjų ir sumanymų.

2 Artėja Padėkos vakaras. Iš dešinės: A. Bernotienė, Irena Dulkienė, Dangira Undžienė.

3 Mažiesiems renginių taip pat netrūksta.

Powered by BaltiCode