Kokia bus Lietuvos kaimo plėtra po 2020 m.

Konkurencingi, didelę pridėtinę vertę kuriantys, tvarūs ūkiai ir gyvybingi regionai, – tokia pagrindinė vizija numatyta naujame Lietuvos kaimo plėtros ir žemės ūkio politikos Baltosios knygos projekte.

Žemės ūkio ministerija kviečia socialinius partnerius ir suinteresuotas grupes susipažinti su šiuo projektu, ir teikti savo pasiūlymus.

Baltojoje knygoje nubrėžiama Lietuvos žemės ūkio bei kaimo plėtros ateities vizija po 2020 metų: pagrindiniai žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos iššūkiai, keliami uždaviniai bei siūlomi problemų sprendimo būdai. Joje numatytas ir pagrindinis tikslas, kad didžioji dalis kaime gyvenančiųjų ir dirbančiųjų būtų konkurencingi, didėtų jų pajamos ir gerėtų gyvenimo kokybė.

Baltoji knyga yra rengiama atsižvelgiant į tai, kad artėja nauja Daugiametė finansinė perspektyva, kuriai reikia nustatyti pagrindines žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos strategines kryptis. Baltojoje knygoje atsižvelgiama į visų šalies piliečių interesus, neišskiriant konkrečių regionų, sektorių ar interesų grupių.

Išskiriamos trys Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros iššūkiai: kaimo vietovių gyvybingumo didinimas, vietinių maisto produktų rinkos stiprinimas ir plėtojimas bei ūkių gebėjimų valdyti rizikas, kylančias dėl rinkų svyravimų ir klimato kaitos, didinimas.

Numatomi ir keliamų uždavinių sprendimo būdai, ir laukiamas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos poveikis rodikliais.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode