Romas

Kiaušinius – į Rygą

 

Užvakar Mažeikiuose vyko neeilinis renginys ir lankėsi neeiliniai svečiai. Paklotas pirmasis bėgis prieš dešimtmetį išardyto geležinkelio ruožo atstatymui į Rengę Latvijoje. Mažeikiuose lankėsi garbūs svečiai iš Lenkijos bei Lietuvos sostinės. PKN ORLEN prezidentas Daniel Owajtek ir „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius Michal Rudnicki pabuvojo pas Telšių vyskupą. Kartu su juo padėjo gėlių vainiką ir uždegė žvakeles prie memorialinės lentos, skirtos broliams Narutavičiams atminti. Svečiai lankėsi Telšių katedroje ir atnaujintose kunigų seminarijos patalpose, iš kur pasigrožėjo Telšių miesto panorama.

Na, o grįžtant į Mažeikius, apie svarbią, nors dar ir simbolinę darbų pradžią nedaug kas žinojo. Tai dar vienas ignoro gestas mūsų valdantiesiems. Atidarant viaduką per geležinkelį nedalyvavo nei „Lietuvos geležinkelių“ atstovai, nei Seimo ar Vyriausybės nariai, nors buvo kviesti. Šį kartą į svarbų renginį nei meras, nei kitas valdžios atstovas nebuvo net pakviesti. Pasidomėjus, kodėl, atsakyta, jog renginys esąs tik dviejų bendrovių ir nieko bendro su Mažeikiais neturintis. Net ne visos rajono žiniasklaidos priemonės buvo kviečiamos. Draugystės nerasta...

Kažkas politiniais tikslais dar 2008 metais nutraukė galimybę ne tik vežti naftos produktus, o dar prieš dvejus metus ir mažeikiškiams traukiniu nuvykti į Rygą galimybę nuo pokario laikų. Ne tik į Rygą, bet ir į Liepoją. Senesni žmonės sako, kad bėgiai jiems primena ir skaudų tremties į Sibirą faktą, ir tai, kaip supirktus kiaušinius veždavo mažeikiškiai tuoj po karo į Rygą parduoti. Po 500. Kelionė kainuodavo tik 3 rublius. Kai kas net žąsis, antis, kiaules, karves veždavo traukiniu į Rygos turgų, kol ten nebuvo parduotuvių. Gerai pirkdavo. Senoliai pasakoja, kad tuomet keliaujantiems prekiauti buvo labai patogu, nes ir traukinių stotis buvo vos už kilometro, ir traukiniai buvo labai praktiški, mat gyvuliniai vagonai kartu prie keleivinio traukinio buvo prikabinti. Uždarbis nebuvęs labai didelis, bet išgyventi užteko. O iš Latvijos atsiveždavo miltų, duonos, strimėlių.

Auksodiškiai mena, kad, kol nebuvo išardyti bėgiai, galima buvo vykti traukiniu ir į Klaipėdą.

Prisiminkime istoriją. 1869 m. pro Mažeikius buvo pradėta tiesti Liepojos–Romnų geležinkelio linija. 1871 m. rugsėjo 4 d. pradėjo veikti Mažeikių geležinkelio stotis. 1873 m. Mažeikiai buvo sujungti ir su Ryga, todėl 1873 m. lapkričio 3 d. pradėjo veikti ir antroji geležinkelio stotis, kuri vadinosi Mintaujos, arba Nitauska. Abi stotys keitėsi vagonais, formavo traukinius. 1876 m. buvo pastatytas dabartinis geležinkelio stoties pastatas.

Stotis susijusi ir su istoriniais įvykiais. Čia vykdamas į Liepoją lankėsi Rusijos imperatorius Nikolajus II. Pirmojo pasaulinio karo metais stoties restorane pietavo Vokietijos kaizeris Vilhelmas II. Tame pačiame restorane bermontininkų vadas pulkininkas Bermontas-Avalovas pakeltas į generolus. Pakeliui į Rygą Mažeikiuose buvo apsistojęs kardinolas Achiles Ratti – būsimasis popiežius Pijus XI. Mažeikių stotyje, iš kurios keliavo traukiniai į Rygą ir Liepoją, vyko Lietuvos Prezidento Antano Smetonos susitikimas su apskrities savanoriais. Tarpukario metais stoties aikštėje, kuri pavadinta Vytauto Didžiojo vardu, vykdavo valstybės švenčių minėjimai. Čia vyko laisvės gynėjų susirėmimai su Mažeikių kuopa ir raudonaisiais latvių šauliais. Pokario metais iš čia buvo vežami žmonės į tremtį.

19 kilometrų avarinės būklės geležinkelio atkarpą „Lietuvos geležinkeliai“ pradėjo remontuoti 2008 metų rugsėjo 5 dieną. Po mėnesio ji buvo išmontuota. Tuometinis „Lietuvos geležinkelių“ vadovas Stasys Dailydka teigė, kad eismas pavojingas, ir negalintis leisti, kad nafta su traukiniu nueitų nuo kelio ir užterštų gamtą.

Pernai Europos Komisija nutarė, kad 2008 metais bėgius iš Mažeikių į Rengę išardę „Lietuvos geležinkeliai“ apribojo konkurenciją. Pasak Komisijos atstovų, „Lietuvos geležinkeliai“ pasinaudojo turima nacionalinės geležinkelių infrastruktūros kontrole, kad galėtų sutrukdyti geležinkelių transporto rinkoje veikiantiems konkurentams. Skyrė beveik 28 mln. eurų baudą. Negana to, bėgius tenka atstatyti. Mažeikiškiai piktinasi tokiais politiniais sprendimais ir, pasak jų, pinigų išplovimu. Tiesmukesni net siūlo prie bėgių pastatyti inicijavusius jų išardymą ir... negailestingai sušaudyti.

Tokios emocijos liejasi šia tema.

Gražios likusios vasaros ir gerų emocijų!

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode