Viešasis sektorius ir toliau kviečiamas lanksčiai taikyti nuotolinį darbą

„Vyriausybei atšaukus karantiną rekomenduojama ir toliau taikyti lankstų nuotolinio darbo organizavimą viešajame sektoriuje. Vadovai turėtų sekti situaciją ir, įvertinę rizikas, susijusias su COVID-19, esant galimybei, rizikos grupėje esančius darbuotojus skatinti dirbti nuotoliniu būdu. Lanksčiai kviečiama atsižvelgti ir kitų grupių darbuotojų poreikius“, – sako vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

Pasak ministrės, nesant galimybės organizuoti darbo nuotoliniu būdu, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje, visą ekstremalios padėties laikotarpį svarbu aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis taip, kaip rekomenduoja valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas, Sveikatos apsaugos ministerija ar kitos įgaliotos įstaigos.

Pastebima, kad pandemijos laikotarpis atskleidė žmogiškųjų išteklų balanso ir perskirstymo viešajame sektoriuje poreikį, todėl Vyriausybė šiuo metu svarsto COVID-19 valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių plano projektą, kuriame numatytos priemonės pakankamiems žmogiškiesiems ištekliams, būtiniems strateginėms pozicijoms epidemiologinės krizės metu, užtikrinti.

„Siekiant valstybės tarnyboje mobilizuoti žmogiškuosius išteklius, kurie leistų sėkmingai kovoti su kylančiomis krizėmis, ir, remiantis judaus valdymo principais, turėtų būti peržiūrėtas teisinis reguliavimas ir sukurtas žmogiškųjų išteklių mobilizavimo mechanizmas“, – teigia R. Tamašunienė.

Vidaus reikalų ministerijos informacija ir nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode