Ekonomikos stiprinimui – bendra Baltijos šalių finansinė priemonė

Remiantis banko rekomendacijomis, Baltijos šalys turės atitinkamai pakoreguoti savo nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius padengtąsias obligacijas. Toks vieningas įstatymų harmonizavimas sukurs patrauklų naują instrumentą užsienio investuotojams – siekiant išleisti padengtąsias obligacijas, bankai kaip užtikrinamąjį turtą galėtų naudoti turtą iš visų trijų valstybių.

„Ši iniciatyva – tik viena iš priemonių, kuria siekiama apjungti Baltijos šalių pranašumus ir tokiu būdu įveikti iššūkius, su kuriais dažnai susiduria nedidelės valstybės. Vieningas teisinis reguliavimas bei naujų finansinių priemonių diegimas sukurs sąlygas ateiti į regioną naujiems tarptautiniams investuotojams bei padidins Baltijos šalių konkurencingumą finansų rinkose. O tai prisidės prie ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir finansų rinkų stabilumo“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.

Finansų ministerija kartu su padengtosiomis obligacijomis numato reglamentuoti ir dar vieną instrumentą – pakeitimo vertybiniais popieriais. Šiuo metu yra baigiamas rengti Lietuvos pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatymo projektas, kuris artimiausiu metu bus teikiamas svarstyti Seimui. Estijoje Padengtųjų obligacijų įstatymas priimtas š. m. vasario mėn. (jis turės būti tikslinamas pagal ERPB ataskaitą), o Latvija tokį teisės aktą ruošiasi parengti artimiausiu metu ir pateikti derinimui suinteresuotoms institucijoms.

Ši ERPB ataskaita yra platesnio projekto dalis, kuriuo siekiama sukurti bendrą Baltijos šalių kapitalo rinką. 2017 m. lapkritį Baltijos šalių finansų ministrai (Lietuvos – Vilius Šapoka, Latvijos – Dana Reizniece-Ozola, Estijos – Toomas Tõniste) pasirašė Susitarimo memorandumą, kuriuo valstybės susitaria skatinti Baltijos kapitalo rinkų vystymą. Šį Baltijos šalių susitarimą remia Europos Komisijos (EK) ir ERPB.

Papildoma informacija:

Pakeitimas vertybiniais popieriais – procesas, kurio metu emitentas (kredito, finansų įstaigos) apjungia keletą finansinio turto rūšių ir jų pagrindu išleidžia vertybinius popierius. Taip sukuriami nauji vertybiniai popieriai, kurie siūlomi investuotojams, o emitentas gautomis naujomis lėšomis gali daugiau finansuoti šalies ekonomiką. Dažniausiai šis finansavimo instrumentas būdavo taikomas būsto paskolų rinkoje, tačiau ilgainiui prigijo ir kitose srityse, pvz., kredito kortelių, paskolų automobiliams įsigyti ir t.t.

Finansų ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode