Popiežius paskyrė tris naujus apaštališkuosius nuncijus

Tris kunigus, tarnavusius Romos kurijoje ir Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje, popiežius Pranciškus nominavo tituliniais arkivyskupais ir paskyrė apaštališkaisiais nuncijais.

Tituliniais arkivyskupais ir nuncijais paskirti: 54 metų maltietis Antoine Camilleri, nuo 2013 m. ėjęs Šventojo Sosto santykių su valstybėmis pasekretorio pareigas; 49 metų italas Paolo Rudelli – nuo 2014-ųjų Šventojo Sosto nuolatinis atstovas Europos Taryboje, Strasbūre; 53 metų italas Paolo Borgia – nuo 2016 m. Šventojo Sosto valstybės sekretoriato pirmojo skyriaus bendriesiems reikalams asesorius.

Kol kas nepranešta, kokios naujos pareigos bus suteiktos nominuotiesiems arkivyskupams. (JM / VaticanNews)

Powered by BaltiCode