SSC

Šiaulių Vyskupo 2016 m. nuotraukų kalendoriaus pristatymas

Lapkričio 8 d. (sekmadienį) 11.00 val.

J.E. vyskupas Eugenijus Bartulis

Šiaulių katedroje aukos šv. Mišias.

Šv. Mišių metu ypatingai melsimės už piligrimus, kurie keliavo iš Žagarės į Santiago de Compostelą nuo gegužės 5 d. iki spalio 16 d.

Po šv. Mišių vyskupijos Pastoracinio centro didžiojoje salėje pasveikinsime atvykusius piligrimus, dėkosime Dievui už jų maldą ir auką

Bus pristatytas 2016 m. kalendorius

„Eucharistijos stebuklai“.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti.

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode