SSC

Sužinok daugiau (teminis puslapis „Dvasios papėdėje“)

Kokia yra Švč. Sakramento adoracijos reikšmė asmens dvasingumui? Kokios yra Švč. Sakramento adoracijos rūšys?

Adoracija yra viena iš pamaldumo formų turtingame Bažnyčios lobyne. Ji pasireiškia kaip išorinis viešas pagarbinimas, kaip vidinis buvimas kartu, kaip maldos budėjimas, gali vykti ne tik fiziškai būnant prie adoruojamo objekto, bet ir mintimis, dvasiškai. Adoruojant kalbamos, giedamos įvairiausios maldos, skaitomi šventi tekstai arba medituojama. Pagrindinis adoracijos bruožas – būti kartu.

 

Asmens dvasingumui periodiška adoracija turi didelę reikšmę ir yra labai paveiki, veiksmingai padeda giliau pažinti Dievą ir užmegzti asmeninį ryšį. Maldos ar meditacijos poveikis yra labai individualus, kadangi tai gyvų asmenų, žmogaus ir Dievo, asmeninė santykio istorija. Verta pažinti įvairias dvasinio gyvenimo ir maldos formas ir pasirinkti tas, kurios labiausiai tinka. Taip pat reikia įsidėmėti, kad malda vertinga ne vien jausmu ir dvasiniu pasitenkinimu, kurį sukelia, bet svarbiausia – gyvenimo vaisiais: kiek ji įgalina geriau tarnauti Dievui ir artimui.

Jei kiekvieną dieną eini į bažnyčią, dalyvauji šv. Mišiose, ar kiekvienu kartu priimti šv. Komuniją (žinoma, prieš tai atlikus išpažintį)?

Be kita ko, šv. Komunija yra šv. Mišių dalis ir tinka ją priimti kiekvieną kartą, kad dalyvavimas šv. Mišiose būtų pilnas. Po išpažinties, jei yra tik lengvos nuodėmės, o nėra sunkių, kiekvieną kartą nuoširdžiai už jas atsiprašius, galima priimti šv. Komuniją ilgesnį laiką. Žinoma, ir lengvų nuodėmių nėra jokios priežasties taupyti ilgą laiką, tad išpažintį tiktų atlikti reguliariai: jaunimui ir vaikams kas mėnesį, suaugusiems – kas 2–3 mėnesius.

Esu nepriėmusi Pirmosios Komunijos, bet pakrikštyta. Ar galiu Mišių pabaigoje priimti Komuniją?

Reikėtų kreiptis į kleboną: jis įvertins ir padės pasiruošti. Pirmai šv. Komunijai ruošiamasi pakankamai ilgą laiką, tą turėtumėte atsiminti, tad jūs tikrai dabar negalite jos priimti.

Kaip suprasti Luko evangelijos vietą „nepraeis nei ši karta ,kai tai įvyks“. Jėzus kalba apie pasaulio pabaigą? Praėjo jau 2000 metų.

Lk 21 sk. mokiniai klausia apie Jeruzalės miesto ir šventyklos sunaikinimą, suvokdami tai kaip pasaulio pabaigą. Jėzus atsako į abu šiuos klausimus, tačiau apie pasaulio pabaigą – užšifruotai, nurodydamas esminius vyksmo bruožus ir ženklus, bet nepasakydamas laiko (plg. Mk 13,32). Apie Jeruzalės miesto ir šventyklos sugriovimą 70-aisiais metais jis labai aiškiai pasakė, kad tai įvyks dar jo amžininkų kartoje.

Aš gyvenu civilinėje santuokoje su žmona. Mes planuojame priimti bažnytinę santuoką po metų, nes dabar laukiame vaikelio. Mums įdomu, ar Bažnyčia šiuo metu, mums atlikus Išpažintį, duotų Atgailos sakramentą ir leistų priimti Komuniją?

Šiuo atveju nebūtų duodamas nuodėmių atleidimas ir negalėtumėte priimti šv. Komunijos, nes vis tiek dar gyvensite kaip vyras ir žmona ne bažnytinėje santuokoje ištisus metus. Tebus tai labai vaisingas laikas pasiruošti kad ir viso gyvenimo išpažinčiai, jei yra reikalas, o jei ne, tuomet iš to laikotarpio, kai buvo atlikta paskutinė išpažintis. Ir ją tuomet atliksite keletui dienų likus iki Santuokos sakramento dienos.

Kuo skiriasi katalikas nuo krikščionio?

Krikščionys yra visi, kurie išpažįsta Kristų, laikosi jo mokymo ir priima Krikšto sakramentą. Krikščionys yra susiskirstę į tris šakas: Katalikai Romos ir Rytų apeigų, Bizantiškoji (Rytų apeigų) Bažnyčių grupė ir protestantiškosios Bažnyčios su daugybe atšakų ir tikėjimų. Lietuvoje daugiausia krikščionių – Romos apeigų katalikų.

Parengta pagal www.klauskkunigo.lt

Projektas „Iš praeities – į dabartį“. Remia

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode