SSC

Popiežius aukojo Mišias už mirusius kardinolus ir vyskupus

Pirmadienio, mirusių tikinčiųjų minėjimo dienos – Vėlinių, vakarą  popiežius Pranciškus aplankė Vatikano Šv. Petro bazilikos kriptoje palaidotų popiežių kapus ir valandėlę privačiai meldėsi už savo pirmtakus.

Antradienio rytą Šv. Petro bazilikoje popiežius aukojo Mišias už kardinolus ir vyskupus mirusius per pastaruosius metus. Nuo praėjusių metų Vėlinių visame pasaulyje mirė vienas patriarchas, 12 kardinolų ir 99 arkivyskupai ir vyskupai.

Šiandien atsimename brolius kardinolus ir vyskupus, mirusius per pastaruosius metus. Šioje žemėje jie mylėjo Bažnyčią ir mes meldžiame, kad Dievas jiems suteiktų tobulą džiaugsmą šventųjų bendrijoje, - sakė popiežius pradėdamas homiliją. Prašydami, kad Viešpatį suteiktų jiems atlygį, pažadėtą geriems ir ištikimiems tarnams, ir mes esame kviečiami atnaujinti mūsų pasiryžimą tarnauti Bažnyčiai. To iš mūsų nori Viešpats. Jis kaip tarnas numazgojo savo mokiniams kojas, kad ir mes taip darytume. Kas tarnauja ir aukojasi, pasaulio akimis žiūrint yra panašus į pralaimintį. Tačiau iš tiesų, tik atiduodant gyvybę, įmanoma ją atrasti.

Evangelijoje girdime Jėzų sakant: „Dievas taip pamilo pasaulį“. Tai labai konkreti meilė. Tokia konkreti, kad jis prisiėmė netgi mūsų mirtį. Norėdamas mus išgelbėti jis prisiėmė ir tą mūsų gyvenimą akimirką, kurią gyvenimas baigiasi; Jis atėjo į mūsų mirtį, į kapus. Taip nusižemindamas, kaip tarnas pasilenkdamas prie mūsų, prisiimdamas visą mūsų likimą, Dievo Sūnus mums atkėlė gyvybės vartus.

Mes esame linkę mylėti tai kas mums reikalinga ir ko trokštame. Dievas myli iki galo, myli mus tokius kokie esame, - kalbėjo popiežius. Taip pat ir šioje Eucharistijos aukoje jis mums tarnauja, jis aukoja už mus savo gyvybę ir pripildo mus vilties. Aukodami šias Mišias už mūsų brangius brolius kardinolus ir vyskupus, prašykime ir sau malonės, kad sugebėtume pirmiau už save mylėti Dievą ir artimą, kad mokėtume rūpinti ne tik tuo ko mums dabar stinga, bet pirmiausia dangiškais lobiais, kad trokštume ne tik to kas mums būtų naudinga, bet to ko mums tikrai reikia. Savo gyvenimu siekime Viešpaties Velykų, o ne praeinančių ir išnykstančių dalykų. Siekime Viešpaties, kuriame yra gyvenimas, išganymas, prisikėlimas ir džiaugsmas.

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode