SSC

Konferencija Peterburge apie Vilniaus arkivyskupą

Rusijos katalikai ruošiasi paminėti vieną savo ganytojų arkivyskupą Janą Cieplaką, kuris sunkiaisiais Didžiojo karo, bolševikinės revoliucijos ir pirmaisiais komunistų valdymo metais buvo visą Rusijos teritoriją apimančios Mogiliavo metropolijos apaštališkasis administratorius. Jam skirta konferencija vyks Sankt Peterburge lapkričio 13-15 dienomis. Konferencijoje kalbės istorikai iš Rusijos ir Lenkijos, bus pristatytas filmas apie arkivyskupą, bus lankomos su jo gyvenimu susijos vietos mieste.

Janas Cieplakas gimė 1857 m. pietinėje Lenkijoje. 1881 m. Peterburge jam buvo suteikti kunigo šventimai. Dėstė tenykštėje Dvasinėje akademijoje. 1908 m. buvo paskirtas Mogiliavo arkivyskupijos augziliaru ir konsekruotas vyskupu. 1914 m. buvo paskirtas Mogiliavo arkivyskupijos administratoriumi. 1919 m. jam buvo suteiktas arkivyskupo titulas. Valdžią Rusijoje paėmę bolševikai 1920 m. arkivyskupą suėmė, tačiau netrukus paleido. 1922 m. jis buvo suimtas antrą kartą ir nuteistas mirties bausme. Vėliau mirties bausmė pakeista 10 metų kalėjimo. 1924 m. pasikeičiant kaliniais arkivyskupas išleistas į Lenkiją.

Atgavęs laisvę, arkivyskupas Cieplakas 1925 m. rudenį atvyko į Romą, susitiko su popiežiumi Pijumi XI. Po to išvažiavo lankyti lenkų diasporos parapijų Jungtinėse Valstijose. Kaip tik tuo metu Pijus XI jį paskyrė pirmuoju tais metais po Šventojo Sosto konkordato su Lenkija sudarytos Vilniaus arkivyskupijos ganytoju. Tačiau paskirtasis arkivyskupas mirė 1926 m. vasario 17 d. dar būdamas JAV, nesuspėjęs užimti Vilniaus arkivyskupo sosto. Jo palaikai 1926 m. kovo 26 d. buvo palaidoti Vilniaus katedroje. 1952 m. Romoje buvo pradėta arkivysk. Jano Cieplako beatifikacijos byla.

Sankt Peterburge vyksiančios konferencijos organizatoriai tikisi, kad šiuo renginiu bus primintas šiandien daugelio užmirštas herojiškas ganytojas ir bus atnaujinta jo beatifikacijos byla.


Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode