SSC

Pirmoji popiežiaus knyga „Dievo vardas – gailestingumas“

Popiežiaus Pranciškaus knyga „Dievo vardas – gailestingumas“ sausio 12 dieną bus išleista keturiolikoje pasaulio kraštų, įskaitant Lietuvą. Apie pasaulinę leidybinę naujovę pranešė italų leidykla „Piemme“, išleisiantį knygą Italijoje. Leidėjas Lietuvoje - „Baltos lankos“. Pirmoji Pranciškaus knyga yra jo pokalbis su italu žurnalistu Andrea Tornielli, bažnytinių klausimų apžvalgininku, pagrindinį dėmesį skiriančiu Vatikano įvykiams.

Popiežius knygoje kreipiasi į kiekvieną vyrą ir moterį paprastai, intymiai ir asmeniškai, pažymėjo komunikate leidyklą „Piemme“ nurodžiusi, kad knygos-pokalbio tema yra būsimas Gailestingumo jubiliejus, prasidėsiantis po kiek daugiau nei mėnesio, gruodžio 8 dieną. Popiežius knygoje kalba apie gailestingumą dalydamasis asmenine kaip kunigo ir ganytojo patirtimi bei mintimis apie būsimuosius Šventuosius metus, aiškina, kodėl norėjo paskelbti neeilinį jubiliejų, kreipiasi į visus žmones, tiek dalyvaujančius Bažnyčios gyvenime, tiek nedalyvaujančius, dialoguoja su ieškančiais gyvenimo prasmės, trokštančiais taikos ir susitaikymo, pagydymo fizinėms ir dvasinėms žaizdoms. Popiežiaus knyga sausio12 dieną bus išleista trylikoje Europos kraštų ir JAV.


Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode