SSC

Popiežius Pranciškus: Dievas atleidžia kaip tėvas

Dievas yra gailestingas, moka atjausti; jis gailestingas kiekvienam iš mūsų, visai žmonijai, dėl to jis siuntė savo Sūnų, kad ją pagydytų ir atgaivintų, - kalbėjo popiežius Pranciškus penktadienio rytą aukodamas Mišias šv. Mortos namų koplyčioje.

Įdomu, - sakė Pranciškus, - kad visiems mums žinomame palyginime apie sūnų palaidūną sakoma, kad tėvas – kuris šiuo atveju yra Dievo įvaizdis – pamatęs grįžtantį sūnų „susigraudino“. Dievo atjauta tai kur kas daugiau negu paprastas gailestis. Man, - pridūrė popiežius, - gali būti gaila leisgyvio šuns, tačiau Dievo atjauta, jo gailestingumas yra visai kas kita. Jis mus atjaučia tėvo širdimi. Ir dėl to jis siuntė į pasaulį savo Sūnų.

 

Jėzus gydė žmones, tačiau jis nebuvo gydytojas. Ne! Jis gydydamas duodavo ženklą, Dievo gailestingumo ženklą, ženklą, kad Dievas nori išgelbėti, nori susigrąžinti į savo aptvarą paklydėlę avelę. Dievas atjaučia. Dievas mums parodo savo tėvišką meilę, savo mylinčią širdį. Kai Dievas atleidžia, atleidžia kaip tėvas, o ne kaip teismo valdininkas, skaitantis nuosprendį, kuriame sakoma: „Išteisintas dėl įrodymų stokos“. Dievas mums atleidžia širdyje. Tą žmogų, kuriam atleidžia, jis turi savo širdyje.

Jėzus atėjo į pasaulį skelbti gerąją naujieną, vaduoti prislėgtuosius, - tęsė homiliją Pranciškus. Tėvas atsiuntė Jėzų, kad jis tapdamas panašus į kiekvieną iš mūsų, mus išvaduotų iš nuodėmės ir viso mus slegiančio blogio.

Tai daryti yra pašauktas kiekvienas kunigas: atjausti žmones, įsigilinti į jų gyvenimo sunkumus. Mūsų kunigystės šaltinis yra Jėzaus kunigystė. Kiek kartu mes girdime žmones kritikuojant kunigus, kad jie nesidomi kas dedasi jų bendruomenėse, kad jiems tai nerūpi. Tikrai kas taip elgiasi yra blogas kunigas. Geras kunigas yra su žmonėmis, dalijasi jų sunkumais.

Baigdamas homiliją popiežius pasveikino Mišias kartu koncelebravusį kardinolą Javierą Lozano Barraganą, buvusį Popiežiškosios medicinos sielovados tarybos primininką, švenčiantį kunigystės šventimų 60-ąsias metines. Dėkojame Dievui, - sakė Pranciškus, - už šiuos šešiasdešimtį kunigystės metų; dėkojame už šią kardinolui suteiktą malonę.

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode