SSC

Popiežius įsteigė fundaciją „Gravissimum educationis“

Vatikane įsteigta nauja mokslinė kultūrinė fundacija „Gravissimum educationis“. Popiežius Pranciškus pasirašė steigimo chirografą trečiadienį, spalio 28 dieną, minint to paties vardo Vatikano II susirinkimo deklaracijos paskelbimo penkiasdešimtąsias metines. Fundacijos tikslas – skatinti katalikišką ugdymą pasaulyje.

Susirinkimo 1965 metų spalio 28-ąją patvirtintos deklaracijos „Gravissimum educationis“ tema buvo krikščioniškasis auklėjimas. Steigti fundaciją paprašė Popiežiškoji katalikiško ugdymo kongregacija. „Bažnyčia pripažįsta, kad didi auklėjimo svarba žmogaus gyvenimui ir auganti įtaka mūsų amžiaus visuomeninei pažangai yra tampriai susiję su uždaviniu įvykdyti iš savo dieviškojo steigėjo gautą pavedimą: skelbti visiems žmonėms išganymo slėpinį ir visa atnaujinti Kristuje“, parašė chirografe popiežius Pranciškus.

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode