Ssc pirmasis
Ssc antrasis

Parduoda

Sodybą netoli Rietavo m. (prie kelio Rietavas – Plungė). Yra žemės.

Tel. 8 618 32 643.

 

Ežaičių k., Klaipėdos r. – gyvenamą sodybą. Iki Klaipėdos m. 25 km. Pasodybinis sklypas – 42 a. Teritorija aptverta. Yra galimybė įsigyti šalia esantį žemės ūkio paskirties 82 a. sklypą.

Tel. 8 636 12 297.

 

Akacijų g., Plungės m. – 2 aukštų mūrinį namą.

Tel. 8 685 12 797.

Žernių k., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. – 18.14 ha žemės (iš jų 9.22 ha miško).

Tel. 8 685 12 797

 

Grūdų sėjamąją SAXANIA 3 m. pločio, trivagius plūgus.

Tel. 8 618 60 886.

Tvar­kin­gą so­dy­bą (yra mū­ri­nis na­mas, ūki­niai pas­ta­tai, 2 ha že­mės, 2 ha miš­ko) Liep­lau­kės k. v., Kuo­džių kai­me (kai­na 46000 Eur);

so­dy­bą (yra me­di­nis na­mas, rei­ka­lin­gas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas, 4,3 ha že­mės, ūki­niai pas­ta­tai) Ga­dū­na­vo k. v., Tau­čių kai­me (kai­na 25000 Eur);

se­ną so­dy­bą (yra mū­ri­nis na­mas, rei­ka­lin­gas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas, ūki­nis pas­ta­tas, 0,32 ha že­mės) Ož­ta­kių k. v., Sk­ran­dė­nų kai­me (kai­na 6000 Eur, ga­li­ma iš­si­mo­kė­ti­nai); 5,84 ha miš­ko Pa­tau­sa­lės k. v., Juod­nin­kių kai­me, ka­dast­ri­niai Nr: 7855/0001:167 (169; 172; 171; 170).

Tel. 8~605 20156.

 

Kvie­čius pa­ša­rui (kai­na 160 Eur/t).

Tel. 8~647 64090.

 

Powered by BaltiCode