Romas

Paminėtas „Vilties erdvės“ jubiliejus

Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

Praėjusią savaitę VšĮ „Vilties erdvė“ šventė 25-erių metų Specialiųjų kūrybinių dirbtuvių įkūrimo jubiliejų. Pasveikinti šventės proga bei sporto žaidynėmis palydėti vasaros susirinko ne tik gausus būrys mažeikiškių, bet ir svečių, kolegų iš Telšių, Jurbarko.

Įgyvendintas inovatyvus Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacijos projektas

Gražina VERŠINSKIENĖ

Rugpjūčio 29 d. vyko projekto „Neaktyvių darbingų mamų (tėčių), auginančių vaikus, turinčius specialiuosius poreikius – savęs pažinimo kompetencijų ugdymas“ pagal Nr. 08.6.1-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, kurį vykdė Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija, baigiamasis renginys. Jo metu 12 mamų gavo floristo pažymėjimą.

Įdomu ir vaikams, ir suaugusiems

Rugsėjo 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bendruomenei pristatyta Dalios Bliūdžiuvienės degtukų dėžučių kolekcija. Parodoje – apie 400 skirtingų metų ir iš įvairių šalių atvežtų dėžučių su skirtingos formos, dydžio bei spalvos degtukais.

Menui daug žodžių nereikia

Rugsėjo 4 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje atidaryta menininko Sigito Kazlausko fotografijų paroda „Žemaitijai“, skirta Žemaitijos metams paminėti. Eksponuojama apie 40 darbų.

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dangira Undžienė trumpai pristatė parodą bei jos autorių, sakydama, kad S. Kazlauskas kurdamas ne tik pats grožisi gamta, bet ir pamatytais bei užfiksuotais vaizdais pasidalina su žiūrovais. Kai susirinkusiuosius rudeniška žemaitiška daina pasveikino dainų autorė ir atlikėja Vilhelmina Imbrienė, salėje netruko įsivyrauti gera nuotaika.

Jėzuitų ordino keliai į Lietuvą

XVI a. pirmajame ketvirtyje Vokietijoje kilus protestantizmo (reformacinio judėjimo) banga stipriai sudrebino Vakarų Europą. Greitai augantis naujojo tikėjimo populiarumas, sėkmingi jo bandymai reformuoti krikščionybę gąsdino Katalikų bažnyčią, kurios autoritetas, įtaka dvasiniam žmonių gyvenimui proporcingai mažėjo, kylant naujai M. Liuterio skelbiamai krikščionybės srovei.

Protestantizmo plitimas vertė katalikus ieškoti radikalių priemonių jam sustabdyti. Šios misijos ėmėsi 1540 m. įsteigtas jėzuitų ordinas, vadovaujamas Ignacijaus Lojolos. Nuo pat įsikūrimo šis ordinas stengėsi įsitvirtinti švietimo sistemoje, ką jam daugelyje šalių pavyko padaryti.

2019-09-06 „Būdo žemaičių“ skelbimai

 

Parduoda nekilnojamą turtą

2-jų kamb. butą, be remonto, V a., Pavasario g. 21 name.

Tel. 8 686 06 338.

Komercines patalpas 270 kv. m Tirkšlių miestelio centre. Kaina sutartinė.

Tel. 8 698 48 253.

3 ha žemės Auksūdžio k., Mažeikių r.

Tel. +370 606 22 449.

Pažintys

 

Parduoda įvairias prekes

Ūkininkas parduoda svilintą kiaulių skerdieną. Perkant dvi puseles, visą kiaulę, kaina – 2,50 Eur. Motininių kiaulių skerdiena – 1,99 Eur. Atveža. Tel. 8 607 12 690.

Naujus klausos aparatus ir žvejybos tinklus. Kaina – 40 Eur.

Tel. 8 678 66 028.

Naujas pakeliamas garažo duris, aukštis 230 cm, plotis 250 cm. Kaina sutartinė.

Tel. 8 698 48 253.

Parduoda gyvulius ir gyvūnus

 

Perka mišką, medieną, malkas

Brangiai bet kokį mišką. Tel. 8 651 39039.  

Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus).

Tel. 8 676 41155.  

Perka transporto priemones

Brangiai perka automobilius, mikroautobusus, traktorius. Gali būti tvarkingi, daužti arba angliški. Sutvarko dokumentus, pasiima savo transportu.

Tel. +370 625 01 103.

Paslaugos

Valo kaminus, pjauna ir geni medžius.

Tel. +370 686 41 165.

Pjauna pavojingus medžius neprivažiuojamose vietose, šlaituose, prie namo, virš elektros linijų.

Tel. 8 628 09 464.

Gamina ir montuoja kaminų įdėklus, pristatomus apšiltintus kaminus, ardo kaminų pertvaras, didina angas, atlieka skardinimo darbus.

Tel 8 608 18556.

Atlieka visus santechnikos, suvirinimo darbus.

Tel. 8 616 51 404.

Mechanizuotai pjauna žolę melioracijos grioviuose.

Tel. 8 686 20 470.

Parduoda transporto priemones

 

Parduoda mišką, medieną, malkas

Beržines, alksnines malkas rąsteliais.

Tel. 8 616 21649.

Beržo ir mišrias atraižas, supjaustytas po 33 cm, alksnio, beržo, ąžuolo,           uosio malkas, skaldytas arba kaladėmis. Perka mišką.

Tel. 8 617 05035.  

Įvairias malkas.

Tel. +370 641 18 187.

Akmens anglį, granules, lapuočių pjuvenų briketus, baltarusiškų durpių briketus. Atveža.

Tel. 8 686 09 222.

Perka įvairias prekes

UAB „Mažeikių rugelis“, Ylakių paukštynas superka naujojo derliaus grūdus: kviečius, miežius, kvietrugius, žirnius. Kainos sutartinės, kintančios pagal rinką. Valymas 1,89 Eur/1%/t. Džiovinimas 3,59 Eur/1%/t. Grūdų supirkimo vieta: Ylakių sen., Stripinių k., Skuodo g. 3. Sandėlininko

tel. 8 620 97 443.

Reikalinga

 

Nuoma

Ūkininkas išsinuomotų žemės. Tel. 8 678 43 283.

Siūlo darbą

Statybos įmonei (Akmenė) reikalingi plataus profilio statybininkai darbui Švedijoje. Mokesčiai mokami Švedijoje. Užtikrinamos socialinės garantijos, laiku mokamas atlyginimas, pasirūpinama būsto, kelionės ir kt. išlaidomis. Atlyginimas nuo ~1350 €/mėn.

Informacija tel. +370 682 29 681. Skambinti I-V 08.00-17.00 val.

 

Ieško darbo

Slaugytojos, valytojos Mažeikiuose.

Tel. 8 688 44483.

 

Dovanoja

 

Perka nekilnojamąjį turtą

 

Miesto piknike – pliūpsnis teigiamų emocijų

Paskutiniosios vasaros dienos pavakarę Senamiesčio parke vyko „Mažeikių miesto piknikas 2019“, subūręs moksleivius, jaunas šeimas su vaikais ir senjorus. Netrūko visiems įvairiausių veiklų ir pramogų. Jaunimas turėjo išskirtinę galimybę tiesiogiai pabendrauti su Mažeikių rajono savivaldybės meru Vidmantu Macevičiumi pokalbyje tema „Vienas jaunimas keičia prezidentus, kitas – kalinius. Tai ar tikrai mes keičiam pasaulį?“ Stadiono centre pastatytoje palapinėje dėmesio sulaukė ir diskusija su Mažeikių Ganijos gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoju Arūnu Raudoniumi tema „Telefonas – savidestrukcija ar saviugda?“

Kiek Lietuvoje buvo paskutinių partizanų?

Susidomėjęs perskaičiau Alberto Ruginio straipsnį apie vieną paskutinių Lietuvos partizanų Leonardo Bieliausko žūtį netoli mano tėviškės. Apie jį buvau daug girdėjęs. Rezistencine kova labai domėjaus nuo vaikystės.

Mano broliai Benas ir Ignas jau greitai turėjo eiti tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Tam jie atkakliai rengėsi. Sode atsirado lygiagretės, metalinis skersinis (turnikas). Vienoje aukštoje kriaušėje buvo pritvirtinta ilga, plona kartis kopimui į viršų. Atėjęs puskarininkiu kariuomenėje tarnavęs kaimynas juos mokė įvairių pratimų. Ant vienos kriaušės šakos buvo pritvirtintos labai stabilios sūpynės. Jomis buvo galima ugdyti drąsą, šokti iš jų į tolį. „Pralaužyti“ kaulų ateidavo ir kaimynų bernai. Jie mokėsi kariškų dainų, gerai plaukti, nardyti Ventoje. To mokiausi ir aš – prisirovęs meldų pluoštelį. Iki ašarų buvo skaudu girdėti: „Koks tu būsi Lietuvos kareivis, jei nemoki net plaukti.“ Šokinėjant į aukštį pasitarnavo kiemo tvora, galiausiai broliai taip išsimiklino, kad visai nesinaudojo varteliais – sušokdavo po maudynių tiesiog per tvorą.

Kai pagalvoji…

Rugsėjo pirmoji – Mokslo ir žinių diena. Ši diena įtraukta į Lietuvos atmintinų /minėtinų dienų sąrašą. Atrodo, viskas puiku – rugsėjo pirmąją visose Lietuvos mokslo ir švietimo įstaigose turėtų vyrauti šventinė nuotaika, skambėti muzika, miestų ir didesnių gyvenviečių gatvės pilnos pasipuošusio jaunimo, kurių rankose gėlės, skirtos jų mokytojams, dėstytojams. Rugsėjo pirmoji juk ir ilgo mokslo žinių siekimo kelio pradžia pirmokėliams bei naujas iššūkis jų tėveliams. O ką jau bekalbėti apie mokytojus, dėstytojus, kurie klasėse, auditorijose vėl galės džiaugtis jaunąja karta – Lietuvos ateitimi.

Teisininko konsultacija

Sveiki. Neseniai mane vairuojantį sustabdė policijos pareigūnai ir išrašė baudą, nors su pažeidimu nesutikau, o tai pasakius, policininkai pradėjo kabinėtis ir grasinti. Ar mokėti tokią baudą? Gal yra koks nors būdas, kaip apsiginti nuo policijos veiksmų?

Folkloro šventėje ,,Pūsk, vėjuži!“ – ir mažeikiškiai

Gražina VERŠINSKIENĖ

Palydėti vasaros su daina, pritariant marių vėjui, rugpjūčio 23-iąją Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamasis teatras (režisierius Martynas Januška) atvyko į Juodkrantę. Čia dalyvavo XII folkloro šventėje ,,Pūsk, vėjuži!“, kuri prasidėjo Baltijos kelio 30-mečio minėjimu, kylant aitvarams į dangų. Šiemet folkloro šventė skirta pagerbti lietuvių folkloristikos pradininko, tautosakos rinkėjo Martyno Liudviko Rėzos 243-ųjų gimimo metinių sukaktį ir Simono Stanevičiaus 220-ąsias gimimo metines. Festivalio metu paminėtas ir 800 metų Žemaitijos jubiliejus.

Pasveikinta šimtametė balėniškė

Rugpjūčio 23 d. šimtmečio proga daug šiltų žodžių, gėlių ir dovanų sulaukė Balėnų kaime gyvenanti Adelė Grofienė. Ypatingo jubiliejaus proga moterį pasveikino rajono valdžios atstovai. Pastaruosius dvejus metus mažai bevaikštanti, bekalbanti, žmonių nebeatpažįstanti senolė susigraudino nuo jai skirto dėmesio ir linkėjimų – jaudulį išdavė akyse pasirodžiusios ašaros.

„Alksna“ XXVII tarptautiniame folkloro festivalyje „Hora Mare“

Rugpjūčio 13–19 d. Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansambliai ,,Alksna“ ir ,,Alksniokā“ dalyvavo XXVII tarptautiniame folkloro festivalyje „Hora Mare“ Kalaraši mieste Rumunijoje. Šį festivalį globoja CIOFF – Tarptautinė folkloro festivalių ir tautodailės organizacijų taryba, kurios kvietimu mažeikiškiai ir išvyko į Rumuniją. Dalį išlaidų kelionei skyrė Mažeikių rajono savivaldybė. 

2019-08-30 „Būdo žemaičių“ skelbimai

 

Parduoda nekilnojamą turtą

Komercines patalpas 270 kv. m Tirkšlių miestelio centre. Kaina sutartinė.

Tel. 8 698 48 253.

3 ha žemės Auksūdžio k., Mažeikių r.

Tel. +370 606 22 449.

Pažintys

 

Parduoda įvairias prekes

Ūkininkas parduoda svilintą kiaulių skerdieną, perkant 2 puseles, visą kiaulę, kaina – 2,45 Eur. Motininių kiaulių skerdiena – 1,99 Eur, atveža. Tel. 8 607 12 690.

Naujas pakeliamas garažo duris, aukštis 230 cm, plotis 250 cm. Kaina sutartinė.

Tel. 8 698 48 253.

Dvejų durų medinę spintą.

Tel. 8 612 51 015.

Naujus klausos aparatus ir žvejybos tinklus. Kaina – 40 Eur.

Tel. 8 678 66 028.

Už nedidelę kainą PAROC vatos 8 plokštes (du paketai po 3 vnt., neatplėšti).

Tel. +370 650 72 656.

Parduoda gyvulius ir gyvūnus

 

Perka mišką, medieną, malkas

Brangiai bet kokį mišką. Tel. 8 651 39039.    

Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus).

Tel. 8 676 41155.        

Perka transporto priemones

Brangiai perka automobilius, mikroautobusus, traktorius. Gali būti tvarkingi, daužti arba angliški. Sutvarko dokumentus, pasiima savo transportu.

Tel. +370 625 01 103.

Paslaugos

Valo kaminus, pjauna ir geni medžius.

Tel. +370 686 41 165.

Pjauna pavojingus medžius neprivažiuojamose vietose, šlaituose, prie namo, virš elektros linijų.

Tel. 8 628 09 464.

Gamina ir montuoja kaminų įdėklus, pristatomus apšiltintus kaminus, ardo kaminų pertvaras, didina angas, atlieka skardinimo darbus.

Tel 8 608 18556.

Atlieka visus santechnikos, suvirinimo darbus.

Tel. 8 616 51 404.

Parduoda transporto priemones

 

Parduoda mišką, medieną, malkas

Beržines, alksnines malkas rąsteliais.

Tel. 8 616 21649.

Beržo ir mišrias atraižas, supjaustytas po 33 cm, alksnio, beržo, ąžuolo,           uosio malkas, skaldytas arba kaladėmis. Perka mišką.

Tel. 8 617 05035.

Įvairias malkas.

Tel. +370 641 18 187.

Akmens anglį, granules, lapuočių pjuvenų briketus, baltarusiškų durpių briketus. Atveža.

Tel. 8 674 24 111.

Perka įvairias prekes

UAB „Mažeikių rugelis“, Ylakių paukštynas superka naujojo derliaus grūdus: kviečius, miežius, kvietrugius, žirnius. Kainos sutartinės, kintančios pagal rinką. Valymas 1,89 Eur/1%/t. Džiovinimas 3,59 Eur/1%/t. Grūdų supirkimo vieta: Ylakių sen., Stripinių k., Skuodo g. 3. Sandėlininko

tel. 8 620 97 443.

Reikalinga

 

Nuoma

Ūkininkas išsinuomotų žemės. Tel. 8 678 43 283.

Siūlo darbą

 

 

Ieško darbo

Slaugytojos, valytojos Mažeikiuose.

Tel. 8 688 44483.

 

Dovanoja

 

Perka nekilnojamąjį turtą

 

Mažeikiškiai – Baltijos kelyje

Pilni įvairiausių, žodžiais nenusakomų emocijų ir begalinės meilės Lietuvai – tokie į namus vėlų rugpjūčio 23-osios vakarą sugrįžo mažeikiškiai, trimis autobusais keliavę į Baltijos kelio 30-mečio minėjimą. „Esame vieningi ir labai laimingi, nuovargio – nė lašo“, – džiaugsmo neslėpė šios grupės išvykos organizatorė Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Rūta Končiutė-Mačiulienė.

Teisininko konsultacija

Laba diena. Tikiuosi, kad galėsite atsakyti į mano klausimą. Turime priklausantį žemės sklypą ir norėtume jį parduoti, bet kaimynai sakė, kad reikės mokėti kažkokius pardavimo mokesčius, nes gauname pajamų. Ar galėtumėte tai pakomentuoti?

Vyrą sužalojo stiklo šuke

Rugpjūčio 23 d., apie 20.30 val., Mažeikių centrinio stadiono automobilių stovėjimo aikštelėje 35-erių m. vyras, būdamas neblaivus (girtumą nusistatyti atsisakė), sumušė 33-ejų m. vyrą bei sudaužytu stikliniu buteliu sužalojo jam kaklą. Įtariamasis sulaikytas.

Rengės ruožo atstatymas: nukenčia gyventojai?

Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdo geležinkelio ruožo Mažeikiai–Latvija atstatymo darbus. Projekte numatyta ties Pramonės g. kloti kabelį bei statyti įleidžiamąjį šviesoforą. Tai atlikus, Pramonės g. 35 ir 39 namų gyventojai netektų privažiavimo prie savo namų.

Atlaiduose – sukakčių paminėjimas

Rugpjūčio 15 d. Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje švęsti ne tik tituliniai – Žolinės – atlaidai, bet ir iš Sedos kilusio kunigo Kęstučio Timofėjavo 40 metų gimtadienio bei 15 metų kunigystės šventimų sukakčių paminėjimas bei jo tėvelių Eugenijos ir Povilo 50 metų Santuokos įžadų atanujinimas.

Parodoje- spalvingi Mingės kerai

Rugpjūčio 16 d. Mažeikių viešosios bibliotekos parodų erdvėse atidaryta puiki, vasaros spalvomis džiuginanti tapybos darbų paroda. Tai jau antrojo plenero „Žemaitijos paletė“, kurio iniciatorius – Pavasario pagrindinės mokyklos dailės mokytojas, Mažeikių krašto kultūros premijos laureatas Aleksandras Novak, pristatymas.

2019-08-23 „Būdo žemaičių“ skelbimai

 

Parduoda nekilnojamą turtą

Komercines patalpas 270 kv. m Tirkšlių miestelio centre. Kaina sutartinė.

Tel. 8 698 48 253.

Pažintys

 

Parduoda įvairias prekes

Ūkininkas parduoda svilintą kiaulių skerdieną, perkant 2 puseles, visą kiaulę, kaina – 2,45 Eur. Motininių kiaulių skerdiena – 1,99 Eur, atveža. Tel. 8 607 12 690.

Naujas pakeliamas garažo duris, aukštis 230 cm, plotis 250 cm. Kaina sutartinė.

Tel. 8 698 48 253.

Naujus klausos aparatus ir žvejybos tinklus. Kaina – 40 Eur. Tel. 8 678 66 028.

Dvejų durų medinę spintą.

Tel. 8 612 51 015.

Plūgą 3 korpusų su apsauga, vandens statinę 4 kub. m.

Tel. 8 687 32 578.

Už nedidelę kainą PAROC vatos 8 plokštes (du paketai po 3 vnt., neatplėšti).

Tel. +370 650 72 656.

Parduoda gyvulius ir gyvūnus

 

Perka mišką, medieną, malkas

Brangiai bet kokį mišką. Tel. 8 651 39039.    

Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus).

Tel. 8 676 41155.

Perka transporto priemones

Brangiai perka automobilius, mikroautobusus, traktorius. Gali būti tvarkingi, daužti arba angliški. Sutvarko dokumentus, pasiima savo transportu.

Tel. +370 625 01 103.

Paslaugos

Valo kaminus, pjauna ir geni medžius.

Tel. +370 686 41 165.

Pjauna pavojingus medžius neprivažiuojamose vietose, šlaituose, prie namo, virš elektros linijų.

Tel. 8 628 09 464.

Gamina ir montuoja kaminų įdėklus, pristatomus apšiltintus kaminus, ardo kaminų pertvaras, didina angas, atlieka skardinimo darbus.

Tel 8 608 18556.

Atlieka visus santechnikos, suvirinimo darbus.

Tel. 8 616 51 404.

Parduoda transporto priemones

 

Parduoda mišką, medieną, malkas

Beržines, alksnines malkas rąsteliais.

Tel. 8 616 21649.

Beržo ir mišrias atraižas, supjaustytas po 33 cm, alksnio, beržo, ąžuolo,           uosio malkas, skaldytas arba kaladėmis. Perka mišką.

Tel. 8 617 05035.

Įvairias malkas.

Tel. +370 641 18 187.

Akmens anglį, granules, lapuočių pjuvenų briketus, baltarusiškų durpių briketus. Atveža.

Tel. 8 686 09 222.

Perka įvairias prekes

UAB „Mažeikių rugelis“, Ylakių paukštynas superka naujojo derliaus grūdus: kviečius, miežius, kvietrugius, žirnius. Kainos sutartinės, kintančios pagal rinką. Valymas 1,89 Eur/1%/t. Džiovinimas 3,59 Eur/1%/t. Grūdų supirkimo vieta: Ylakių sen., Stripinių k., Skuodo g. 3. Sandėlininko

tel. 8 620 97 443.

Reikalinga

 

Nuoma

Ūkininkas išsinuomotų žemės. Tel. 8 678 43 283.

Išnuomoja 3-jų kambarių butą I aukšte Daukanto g. 9.

Tel. 8 622 65 965.

Siūlo darbą

 

 

Ieško darbo

Slaugytojos, valytojos Mažeikiuose.

Tel. 8 688 44483.

 

Dovanoja

Žurnalinį staliuką (tamsus) ir sulankstomą 2-jų dalių stalą (šviesus).

Tel. 8 629 45 626.

Perka nekilnojamąjį turtą

 

Pasienio festivalyje susitiko dvi tautos

 

Rugpjūčio 17 d. Ežerėje (Latvijoje) vykusiame Pasienio festivalyje skambėjo lietuvių ir latvių kalbos – šventėje susitiko kaimyninių šalių – Lietuvos ir Latvijos – gyventojai. Susirinkusiuosius sveikino Mažeikių bei Saldus rajonų vadovai, patrankos šūviu paskelbę šventės pradžią.

Rajone švęsta Žolinė

Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

Kaip ir kiekvienais metais, Žolinė švęsta Mažeikiuose bei visame rajone. Ketvirtadienį gyventojai turėjo galimybę aplankyti atlaidų šv. Mišias, apžiūrėti atidarytas parodas bei dalyvauti šventėse.

Powered by BaltiCode