Tarybos posėdis pažymėtas nemalonia žinia

Birutė Šneideraitienė

Šiandien, gegužės 29 d., trečiąjį kartą nuotoliniu būdu vyko Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jo metu gauta žinia apie rajone susišaudymo metu žuvusį policijos pareigūną ir sužeistą jo porininkę. Žuvusiojo atminimas pagerbtas tylos minute, pareikšta užuojauta artimiesiems.

Karantino metu Savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiai organizuojami nuotoliniu būdu. Tačiau švelnėjant karantino sąlygoms, vis daugiau politikų renkasi į posėdžių sales, ilgėja ir svarstomų sprendimų projektų sąrašas. Šį kartą posėdyje dalyvavo 26 tarybos nariai, iš jų 6 – salėje. Svarstymui pagal darbotvarkę buvo pateikti 41 klausimas, du iš jų pristatyti. Kitiems klausimams pritarta, daugumai jų – vienbalsiai.

Paskelbta dar viena opozicija – visuomeninio rinkimų komiteto „Mažeikių pavasaris“ atstovai Ona Kelpšienė ir Virginijus Sungaila.

Ims paskolą

4,4 mln. eurų, ėmimui iš valstybės biudžeto Savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamų trūkumui dengti. Darbo užmokesčiui – 3,5 mln. eurų; socialinio draudimo įmokoms 50 tūkst. eurų; socialinėms išmokoms (pašalpoms) 500 tūkst. eurų; prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 350 tūkst. eurų.

Bendradarbiaus su Latvija

Pritarta „INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos“ projektų įgyvendinimui, finansavimui ir tęstinumo užtikrinimui: Co-aktive projektui „Skate“ parko įkūrimui, MuniGuard projektui „Vandens rezervuarų įrengimo ir gaisrinių mašinų privažiavimo prie vandens telkinių seniūnijose“. Projekto tikslas – pagerinti Mažeikių ir Saldaus rajonų gyventojų sąlygas. Bendra projekto vertė 243,1 tūkst. Eur. Skirti iš Savivaldybės biudžeto lėšų ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tenkančių Mažeikių rajono savivaldybei, ir apmokėti netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, tenkančias Mažeikių rajono savivaldybei. Užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

Keisis kainos

Patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, kurie įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d. Mieste atliekų išvežimo dažnis numatytas 26 kartai per metus. Privalomas minimalus ištuštinimų skaičius 12 kartų per metus (minimali kintamoji dalis per metus 24 € už 0,12 m3 konteinerį ir 36 € už 0,24 m3 konteinerį) individualiems namams ir 26 kartai per metus juridiniams asmenims.

Kaimo vietovėje ir pastoviai gyvenamuose namuose sodininkų bendrijose atliekų išvežimo dažnis 13 kartų per metus. Privalomas minimalus ištuštinimų skaičius 6 kartai per metus (minimali kintamoji dalis per metus 12 € už 0,12 m3 konteinerį ir 18 € už 0,24 m3 konteinerį) ir 13 kartų per metus juridiniams asmenims.

Taikomas kai priskirti individualūs ar kolektyviniai konteineriai: už 0,12 m3 konteinerio ištuštinimą – 2 Eur; už 0,24 m3 konteinerio ištuštinimą – 3 Eur; už 1,1 m3 konteinerio ištuštinimą – 12 Eur.

Koreguotas sprendimas

Šiek tiek pakeistas ankstesnis sprendimas dėl trūkstamos kvalifikacijos gydytojų skatinimo dirbti Mažeikių ligoninėje 2018–2022 metų programos patvirtinimo. Ankstesnėje tvarkoje buvo numatyta skirti 30 tūkst. eurų atvykusiam dirbti gydytojui, jei šeimoje abu gydytojai – 40 tūkst. Dabar parama skiriama jau dirbančiam Mažeikių ligoninėje gydytojui, bet ne ilgiau, kaip 1 metus. Kadangi sutartis pasirašoma 7 metams, pasak politikų, suteikiama galimybė apsispręsti, ar norima likti, ar patinka Mažeikiuose.

Žemės mokesčiai

Pristatyti klausimai dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo bei dėl žemės mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo. Klausimai bus nagrinėjami tarybos komitetuose ir teikiami tarybai kitame posėdyje.

Budas.lt nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode