SSC

Taryboje įsiklausyta į tėvų peticiją

Gražina VERŠINSKIENĖ

Rusėjo 27 d.Mažeikių r. savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 39 klausimai bei išklausyti 3 pranešimai. Posėdžio metu patvirtinti Kontrolės komiteto, Etikos bei Antikorupcijos komisijų pirmininkai bei pavaduotojai.

Savo pozicijas gynė tėvai

Didelio pasipriešinimo Savivaldybės taryboje sulaukė ketinimas neskaičiuoti mokesčio už ikimokyklinių įstaigų nelankymą tik tada, jei darželinukas serga ilgiau kaip tris dienas. Pasak Švietimo skyriaus vedėjo Apolinaro Stonkaus, taip bus siekiama suvaldyti piktnaudžiavimą tuo, kad, vaikui susirgus, dabar praleistas dienas pateisina tėvai. Verčia sunerimti, kad vaikai dažniau „serga“ savaitės pradžioje – ir tai ne pavieniai atvejai, o masiškai. Be to, kaip akcentavo vedėjas, tėvai reikalauja, kad būtų geri ugdymo rezultatai, o koks gali būti ugdymas, jei vaikas dažnai „serga“. Kaip informavo vedėjas, kai kurie didesnieji miestai įsivedė abonentinį mėnesinį mokestį. Peticiją pasirašiusių tėvų (ją pasirašė 650) atstovai piktinosi, kad nėra informacijos sklaidos, priimant tokius sprendimus neįtraukiami tėvų atstovai. A. Stonkus apgailestavo, kad pasiūlymų bei pastabų negaunama svarstant projektą. Kad yra daug neaiškumų šiuo klausimu, pastebėjo ir Savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė, kuri kvietė šiuos argumentus pagrįsti skaičiavimais. Meras V. Macevičius mano, kad šis klausimas nebuvo tinkamai parengtas ir padėkojo pasirašiusiems peticiją bei patikino, kad svarstant šį klausimą bus kviečiami ir tėvų atstovai. Tarybos sprendimu, klausimas atidėtas, kad būtų išsamiai išnagrinėtas Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio bei Švietimo, kultūros ir sporto komitetuose ir Peticijų komisijoje.

Neliko dar vienos mokyklos

Klausimų, susijusių su švietimu, buvo ir daugiau. Liūdniausia, kad dar viena kaimo mokykla neatlaikė mokinių mažėjimo bumo ir mokslo metų pradžioje teko uždaryti – tai Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos Balėnų skyrius. Pasak A. Stonkaus, mokslo metų pradžioje, rugsėjo 2-ąją, paaiškėjo, kad Balėnų mokykla liko be mokinių.

Vedėjas pasidžiaugė faktu, kad šiemet mokinių skaičius tesumažėjo 32, tai mažiau nei kitais metais. Dalyvaujant ugdymo įstaigoms parengtas bendrojo ugdymo mokyklų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos priemonių vykdymo aprašas.Kaip informavo A. Stonus, tokia tvarka yra pirma. „Dabar visa atsakomybė už mokinių lankomumą krenta ant mokyklų ir Savivaldybės pečių. Todėl Savivaldybė turi pasiruošusi tvarką, kuria vadovaujantis mokyklos pasitvirtins savo tvarkas ir teisins mokinių nelankomumą. Čia išdėliojami įpareigojimai mokyklai, joje dirbantiems specialistams. Nemažai prievolių įrašoma ir tėvams. Dabar įpareigojame tėvus, kad, išvažiuodami atostogauti kartu su vaikais, privalo informuoti mokytojus, privalo susižinoti, kokia ugdymo programa bus per tą laiką išeita ir kaip bus už tai atsiskaitoma“. Į tarybos nario Č. Čyžo klausimą, ar dėl šio aprašo buvo diskutuota su tėvais, vedėjas akcentavo, kad mokymas iki 16 m. yra privalomas ir tai nediskutuotina. V. Macevičius irgi pabrėžė, kad čia kalbama apie ugdymo kokybę.

Nenori likti užribyje

Valdančioji dauguma geranoriškai priėmė opozicijos atstovo socialdemokrato Jono Jurkaus pastabas dėl pageidavimo dalyvauti komisijų veiklose. Tam buvo pritarta ir pakeitus nuostatus bei praplėtus narių skaičių į Sporto tarybą įtrauktas socialdemokratas Laurynas Jonauskas. Mero pavaduotoja L. Rimkienė, kaip buvusi opozicijos lyderė, replikavo: „Žinau, kaip sunku buvo dirbti opozicijoje praėjusios kadencijos metu ir mane žavi mero pozicija opozicijos atžvilgiu, kai atsižvelgiama į didelę dalį opozicijos keliamų klausimų. Džiaugiuosi dirbdama tokioje komandoje, kuri sugeba, ypač meras, suderinti tokius skirtingus polius“. Mandagumo fraze apsikeitė ir tarybos narys J. Jurkus: „Ponia Lina, baigus vienai kadencijai, nebūdamas tarybos nariu girdėjau, kad su ta valdančiąja dauguma, kurioje visumoje pasikeitė du žmonės, buvo malonu ir nesunku dirbti“.

Patvirtinti komisijų pirmininkai

Posėdžio metu taryba patvirtino komiteto, komisijų, kurių pirmininko postas atitenka opozicijai, o pavaduotoju lieka buvęs pirmininkas, pirmininkus bei pavaduotojus. Kontrolės komiteto pirmininke paskirta Rūta Matulaitienė, pavaduotoju – Jonas Žičkus, Etikos komisijos pirmininke tapo Irena Macijauskienė, pavaduotoja – Odeta Jasmontienė, Antikorupcijos komisijos pirmininko pareigas eis Jonas Jurkus, pavaduotojo – Paulius Auryla.

Buvo pritarta sprendimo, susijusio su vietinių rinkliavų nustatymu, pakeitimui. Kaip informavo Ekonomikos skyriaus vedėjas Romualdas Sakalauskas, juo siekiama patobulinti anksčiau priimtą sprendimą, atsižvelgti į prekybai užimamus plotų dydžius, sumažinti, jei išsipirkta ilgesniam laikui, taip pat atsižvelgta į administracijos direktorės nuomonę pigiausią variantą pasiūlyti socialiai remtiniems žmonėms (pensininkams, nepilnamečiams ir asmenims, turintiems negalią).

Tarybos pritarimu buvo nustatytas maksimalus mėnesinis darbo užmokesčio dydis gydymo įstaigų direktoriams.

Pravertė energetinės žinios

Tarp trijų išklausytų informacinių pranešimų daugiausia dėmesio sulaukė UAB „Ekonominė nauda“ direktorės Laimos Adamonienės išvada apie „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ 2017 m. veiklos atliktą auditą. Bendrai išvadai, kad pažeidimų nenustatyta, meras V. Macevičius pažėrė nemažai klausimų, ypač akcentuodamas, kodėl Jėrubaičių sąvartyne nevykdoma biodujų gamyba, kuri turėtų įtakos skaičiuojant mokestį. Mero energetinės žinios įspeitė auditorę į kampą, o tarybos narys J. Jurkus pasiūlė svarstant šią informaciją į Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komitetą pakviesti ir TRAC vadovus.

Optimizmo nekelia ir Švietimo skyriaus vedėjo pateikta informacija apie Mažeikių r. savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogų amžių – net 39 proc. jų 50–60 metų. „Jauni pedagogai neužsibūna, pagrindinė problema – atlyginimai“, – teigia vedėjas. Kita problema, įvedus kadenciją dabar rajone trūksta 6 ugdymo įstaigų vadovų. J. Jurkus prabilo ir apie mobiliąsias mokyklas, o P. Auryla siūlo išeitį, kurią taiko kai kurie Lietuvos rajonai, kai ugdymo įstaigų vadovai sujungia veiklas, pvz., gimnazijos direktorius vadovauja ir kitai šalia esančiai ugdymo įstaigai.

mazeikiai.lt nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode