Labdaros koncertas Žemalės bažnyčioje

 

Gegužės 10 d. Žemalės Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje vyko labdaros koncertas, skirtas surinkti lėšų šių maldos namų vargonų restauravimo darbams. Garsių pasaulio ir Lietuvos kompozitorių kūrinius atliko Jurgita Kazakevičiūtė (fortepijonas, vargonai) ir Dainius Puišys (baritonas). Apie Žemalės bažnyčią ir joje esančias kultūros vertybes pasakojo istorikas Povilas Šverebas, apie šiuo metu restauruojamų Žemalės bažnyčios vargonų unikalumą kalbėjo žinomas vargonų restauratorius dr. Girėnas Povilionis.


Ką byloja užrašai

Prieš koncertą Žemalės Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas, kan. Petras Smilgys kvietė saugoti praeitį ir dėkojo susirinkusiems bei džiaugėsi, kad šventovė rūpi ne tik Žemalės bendruomenei, bet ir kultūros paveldo specialistams, Savivaldybės vadovams.

Istorikas P. Šverebas, kalbėdamas apie Žemalės bažnyčią ir joje esančias kultūros vertybes, ypatingą dėmesį skyrė užrašams ant bažnytinių taurių, varpų, kurie leidžia sužinoti, kada ir kieno rūpesčiu bažnyčia pastatyta, nulieti varpai, kas skyrė lėšų ar kitaip prisidėjo prie bažnyčios gyvavimo.

Vargonų unikalumas

Ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse gerai žinomas aukščiausios kvalifikacijos vargonų restauratorius, dr. Girėnas Povilionis, pasakodamas apie Žemalės bažnyčios vargonus, sakė, jog jie yra vieni vertingiausių ir labiausiai autentišką sudėtį išsaugojusių vėlyvojo baroko-klasicizmo laikmečio vargonų Lietuvoje. Pasak jo, tai vieninteliai vieno manualo vargonai Lietuvoje, turintys du liežuvėlinius registrus (balsus) ir vėlyviausi datuoti vėlyvojo baroko-klasicizmo stiliaus vargonai Lietuvoje, tikėtina, pastatyti Lietuvos meistrų. Unikali klasicistinė vargonų prospekto kompozicija paremta Vilniaus vėlyvojo baroko vargonų statybos mokyklos architektūra. Iki šių dienų išlikęs beveik autentiškas instrumentas turi unikalią dispoziciją, kurią sudaro vienas manualas su 13 balsų, tarp kurių yra du liežuvėliniai balsai. Registras Vox humana tėra vos keliuose XVIII–XIX a. Lietuvos vargonų, tarp jų ir Žemalėje, todėl Žemalės vargonai vertingi ne tik istoriniu ir muzikiniu požiūriu, tačiau ir kaip unikali Lietuvos paveldo vertybė. Juose išlikęs dar vienas unikalus įrenginys – akustinis būgnas, sudarytas iš keturių vienu metu skambančių medinių vamzdžių.

Pasak dr. G. Povilionio, apie šių vargonų kultūrinę ir istorinę vertę teko išgirsti teigiamų atsiliepimų iš žymių užsienio šalių vargonų restauratorių ir ekspertų, kurie itin susidomėjo pamatę juos bažnyčioje arba išgirdę pranešimus konferencijose.

Restauratoriaus teigimu, mechaninė vargonų traktūra ir vamzdynas išliko beveik visiškai autentiški ir, nors dalis vamzdžių apgadinti, o polichromiškai dažytą ir auksuotą unikalų klasicistinį vargonų prospektą dabar dengia stori vėlesnių aliejinių dažų sluoksniai, tačiau tai nesumenkina šio instrumento istorinės ir kultūrinės vertės.

Tikisi greit išgirsti

Pastaruoju metu, pasak dr. G. Povilionio, instrumento būklė buvo bloga ir vargonais groti beveik nebebuvo įmanoma, tačiau išlikęs autentiškas muzikos instrumentas kvalifikuotų restauratorių bus prikeltas naujam gyvenimui ir taps svarbiu ne tik Mažeikių regiono, bet ir Žemaitijos bei visos Lietuvos paveldo traukos objektu, bus įtraukti į vertingiausių vargonų kraštovaizdžio kultūrinio turizmo maršrutą. Restauruotais vargonais bus galima atlikti įvairią kamerinę muziką.

Pasak klebono, kan. P. Smilgio, vargonų restauravimo darbai jau vyksta, juos remia Mažeikių rajono savivaldybė, skyrusi per 40 000 Eur iš savo biudžeto. Bendra restauravimo darbų suma – 63 283 Eur. Labdaros koncerto metu surinktos lėšos bus skirtos tolesniems restauravimo darbams, o rėmėjai bus pagerbti, įamžinant juos specialiai įrengtoje bažnyčios rėmėjų „Atminties vietoje“, taip pat už geradarius pirmaisiais mėnesio sekmadieniais bus aukojamos šv. Mišios.

Po koncerto, dėkodamas atlikėjams, Mažeikių tarptautinio festivalio meno vadovo pavaduotojas Ričardas Grušas išsakė viltį išgirsti D. Puišio koncertą su restauruotais vargonais, o kan. P. Smilgys tikino, jog vargonai turėtų suskambėti šių metų vasaros pabaigoje.

 

Gajutė ABELKIENĖ

Autorės nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode