SSC

Kreipėsi į Generalinę prokuratūrą

Lapkričio 19 d. Seimo narys Kęstutis Bartkevičius, vadovaudamasis Prokuratūros įstatymo nustatytomis sąlygomis, raštu kreipėsi į Generalinę prokuratūrą prašydamas imtis visų priemonių apginti galimai pažeistas Mažeikių miesto Naikių kvartalo teritorijos teisinių santykių asmenų teises, taip pat įgytas teises bei ginčo teritorijos asmenų teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius.

Pažymėtina, LTSR Ministrų tarybos 1985-05-31 nutarimu Nr. 54 buvo patvirtintas Mažeikių miesto generalinis planas, kuriame ginčo teritorijoje buvo numatytas daugiabučių namų kvartalas. Mažeikių miesto bendrajame plane, patvirtintame 2009-03-27 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-94 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, ginčo teritorijoje niekada nebuvo pažymėtas miškas. Vadovaujantis šiais teritorijų planavimo dokumentais buvo parengti ir kiti Mažeikių rajono tarybos sprendimai dėl Mažeikių miesto Naikių mikrorajono detaliojo plano. Esminiai plano sprendimai buvo nekeičiami, tik atsisakyta daugiabučių namų statybos ir numatytas vienbučių ir dvibučių namų kvartalas. Buvo įgyvendinami detaliojo plano sprendimai, registruojami sklypai, įgyvendinamos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatos.

Dėl Lietuvoje vykusių politinių-ekonominių virsmų miesto teritorijos urbanizavimas buvo nutrūkęs, miesto plėtros darbai sustojo dalinai pastačius kvartalo infrastruktūrą. Per tą laiką (pradedant nuo 1985 metų) teritorija dalinai užsiželdino ir jos dalys 2006 m. Valstybinės miškų tarnybos buvo inventorizuotos kaip valstybinės reikšmės miškų plotai, kurie periodiškai vis tikslinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, po kurių valstybinės reikšmės miškų plotas Naikių kvartale didėja.

Primintina, kad 2015 m. rugsėjo 29 d. Seimo narys kreipėsi į Aplinkos ministeriją prašydamas tarpininkauti dėlmiškų schemos tikslinimo galimybės ir pavedimo Valstybinei miškų tarnybai miškų plotą Naikių kvartale paversti kitomis naudmenomis.

2015 metų kovo mėn. 18 d. Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos motyvuodama tuo, kad valstybinės reikšmė miškai (miškai, esantys miesto teritorijoje) buvo perduoti privačion nuosavybėn, kreipėsi į Šiaulių apygardos prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo taikant restituciją – grąžinti Lietuvos Respublikos nuosavybėn aštuonis sklypus, esančius Mažeikių miesto Naikių kvartale, kurie atkuriant nuosavybę buvo perduoti neatlygintinai individualiai statybai.

„Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktuose ne kartą yra konstatuota, kad neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Neužtikrinus šių teisinės valstybės principo elementų, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise, todėl, patenkinus Šiaulių apygardos prokuratūros prašymą dėl intereso gynimo taikant restituciją, bus galimai pažeista ginčo teritorijos savininkų teisė į nuosavybę“, – susidariusią situaciją komentavo K. Bartkevičius.

Atkreiptinas dėmesys, kad valstybė turi prisiimti bet kokių valstybės institucijų padaromų klaidų riziką ir padarytos klaidos negali būti taisomos privataus asmens sąskaita dėl šių priežasčių Generalinės prokuratūros prašoma apginti galimai pažeistas asmenų teisėtus lūkesčius.

 

Seimo informacija

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode