Po to, kai rašėme

   Po susitikimo su UAB „Hertel Services“ darbuotojais Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ žiniasklaidai išplatino pranešimą, kurio pagrindu ir 2015 m. balandžio 3 d. interneto portale www.budas.lt ir Mažeikių rajono laikraštyje „Būdas žemaičių“ paskelbtas VšĮ „Mažeikių laikraštis korespondentės Vaidos Galdikės parengtas straipsnis „Darbdaviui nepatinka „skaitantys knygutes“. Publikacijoje skelbiama klaidinga, tikrovės neatitinkanti, neišsami, nevisapusiška informacija. Tikrovės neatitiko šie teiginiai: Antraštė „Pažeidžiamos teisės“; Susitikimo metu darbuotojai išvardino nemažai įvairių būdų, kuriais pažeidžiamos jų teisės. Vienas rimčiausių – psichologinis spaudimas, verčiant pasirašyti dokumentus. Dokumentų pasirašymo procedūra, kurių antros kopijos neišduodamos darbuotojui, nors to ir reikalauja įstatymai, yra palydimos ir tokių frazių kaip „jeigu tu nesirašai, dediesi daiktus ir skrendi į Lietuvą“ ir panašiai; Spaudžiami darbuotojai neretai sutrinka ir sutinka su bet kokiu išdėstytu tekstu, nors jiems tai gali būti netgi labai žalinga. Jeigu su šiuo dokumentu vėliau iškyla problemų, darbuotojams tampa labai sunku apsiginti ir įrodyti, kad parašas buvo padėtas veikiant psichologiniam spaudimui“.

              Bendrovės atsovas patvirtino, jog „Hertel Services“ laikosi teisės aktų reikalavimų dėl darbuotojų supažindinimo su lokaliniais teisės aktais ir susitarimų pasirašymo, jokio psichologinio spaudimo niekada nedarė ir nedarys;

              Klaidinantys ir tikrovės neatitinkantys yra ir šie teiginiai: „Antrašte „Taiko baudas“; Kitas rimtas įstatymų pažeidimas įmonėje „Hertel Services“, Ž. Zalagėnaitės (Lietuvos profesinės sąjungos atstovės, – aut. pas.) teigimu, – tai neteisėtos baudos: „Nors LR darbo kodeksas ir kiti darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai taikyti baudas draudžia, panašu, kad tai žinodami įmonės vadovai neviešai vis vien renkasi elgtis kaip baudžiavos laikais. Darbuotojai gąsdinami baudomis pačiais įvairiausiais gyvenimo atvejais.Darbuotojai pasakojo, kad baudą „uždirbti“ galima, pavyzdžiui, valandą pavėlavus į darbą. Nepatvirtintais duomenimis, valandos vėlavimo „kaina“ – 50 Eur. Susirinkimo metu buvo minimos ir baudos už įvairius kitus pažeidimus – nuo darbo saugos iki gyvenamųjų patalpų taisyklių; Darbuotojai priversti nuolatos žymėtis kiekvieną pradirbtą valandą, nes jos vis „pasimeta“. Jiems tenka patiems kontroliuoti, kad jų darbą prižiūrintieji teisingai fiksuotų informaciją, nes priešingu atveju tenka skambinti ar vykti į įmonės biurą Klaipėdoje, kuriame, kaip ir įprasta, teisinamasi – „nieko nežinome“.“

              Pasak UAB „Hertel Services“ atstovo, bendrovė laikosi teisės aktų reikalavimų, tokios praktikos įmonėje nėra ir niekada nebuvo. Darbuotojui padarius darbo drausmės pažeidimą, svarstomas klausimas dėl drausminės atsakomybės taikymo (drausminės nuobaudos skyrimo). Darbuotojo materialinė atsakomybė taikoma Darbo kodekse nustatytais atvejais bei pagrindais, laikantis teisės aktų reikalavimų).

              Straipsnyje nurodoma, kad „Pasak Ž. Zalagėnaitės,darbuotojai, dideliam darbdavių nustebimui, sugebantys susiskaičiuoti, kiek dirba ir kiek turėtų uždirbti, yra vadinamieji „skaitančiais knygutes“ (turimas omeny LR darbo kodeksas): „Kad tokių būtų kuo mažiau, pavyzdžiui, kartą visiems įmonės darbuotojams buvo viešai pareikšta: „Kurie skaitot knygutes, ilgai nepadirbsit.“ Kaip kitaip derėtų vertinti tokius įmonės atstovų pareiškimus, jei ne psichologiniu smurtu?“; Po susirinkimo LPS „Sandrauga“ atstovai teigė, kad problemos šioje įmonėje tikrai labai rimtos ir jas spręsti būtina nedelsiant“. Nurodyti teiginiai neatitinka tikrovės ir yra melagingi.

              Bendrovės atstovas informavo, kad iki šiol UAB „Hertel Services“ nėra pritaikiusi baudų darbuotojams publikacijoje nurodomais atvejais.

              Vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymu žurnalistai turi teikti teisingas, tikslias ir nešališkas žinias, kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais, informaciją rinkti ir skelbti tik etiškais ir teisėtais būdais, o remiantis Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksu, kritikuojamam asmeniui turi būti suteikta atsakymo teisė. Rengiant minėtą publikaciją, dėl nesusipratimo, remtasi tik viena puse – Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pranešimu žiniasklaidai, nesuteikiant atsakymo teisės UAB „Hertel Services“.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode